Home » Energietransitie » Blauwe innovaties zijn nodig voor groen succes
Sponsored

De traditionele en nieuwe energiewereld overlappen steeds meer. Niet vreemd, stelt Koos Overwater, VP Hydrogen Product Line & New Technologies bij TechnipFMC, ze hebben elkaar immers nodig voor succes op schaal. “Bestaande kennis kan bijvoorbeeld het transportprobleem omtrent waterstof oplossen.”

Het Nederlandse kantoor van het wereldwijd opererende TechnipFMC bestaat al ruim 55 jaar en is toonaangevend op het gebied van waterstof en ethyleen, de basisprocessen in raffinage en plastics. Dat zijn energie-intensieve processen, waarbij al decennia gewerkt wordt aan oplossingen om de CO2-uitstoot te verlagen. De marktvraag daarvoor groeit ook rap, zegt Overwater. Zijn bedrijf ontwikkelt zich daarin mee. “Ingenieurs die bezig waren met de ontwikkeling van onze eigen ‘grijze’ technologieën, ontwikkelen nu schone innovaties. Dat is een duidelijke accentverschuiving.”

Oplossingen liggen soms dichter bij elkaar dan gedacht

Koos Overwater

Transportprobleem waterstof

Een belangrijke rol is weggelegd voor ‘blauwe’ technologie, die de transitie naar groen (lees: niet gebaseerd op fossiele energiedragers) mogelijk zal maken, vervolgt Sales Executive Martin van ’t Hoff. Een voorbeeld is blauwe waterstof, die op chemische wijze wordt gemaakt met afvang en opslag van de CO2 die daarbij vrijkomt. “Totdat het groene proces zo efficiënt en economisch is dat de energievraag met hernieuwbare bronnen is in te vullen, zullen we blauwe oplossingen nodig hebben om de markt te ontwikkelen.” Onder andere de bestaande olieraffinaderijen hebben hier baat bij om te voldoen aan het verminderen van hun CO2-uitstoot, voegt hij toe. “Maar ook als energiedrager heeft het potentie.”

Dit neemt niet weg dat er ook voor het afvangen van CO2 veel energie nodig is. Dat proces wordt mede door langjarige ervaring echter ook steeds efficiënter. “Ook werken wij graag samen met partners zoals onderzoeksinstituten om veelbelovende technologie op te schalen”, aldus Overwater. Net als dat TechnipFMC’s kennis van vloeibaar gas (LNG) ook het transportprobleem omtrent waterstof kan oplossen. “Dat is iets ingewikkelder, maar oplossingen liggen soms dichter bij elkaar dan gedacht.”

Pyrolyse olie

Een tweede voorbeeld van een oplossing waar de aandacht naar uitgaat is pyrolyse olie uit biomassa. Biomassa is door de nodige grote omvang lastig te transporteren. Dus moet het op kleinschalige manieren geconverteerd worden naar een beheersbare vorm. Het is gelukt technologie te ontwikkelen om er olie van te maken. Overwater: “Nederland heeft hier sinds 2015 een plant voor, waardoor er geleverd kan worden voor bijvoorbeeld stadsverwarming en bijmenging in raffinaderijen. Zodat die vergroenen.”

Naast de energietransitie is ook een economische verandering nodig

Martin van ‘t Hoff

Economietransitie essentieel

Er is veel interesse in de genoemde en andere vooruitstrevende technologieën, stellen beide heren. Projecten op schaal van de grond krijgen blijft echter een uitdaging. “Naast de energietransitie is ook een economische verandering nodig, zegt Van ’t Hoff. Zoals er in China kolencentrales worden gesloten en in India de tweede generatie bio-ethanol wordt gestimuleerd, zouden in Europa passende regelgeving en fiscale prikkels moeten komen.

Want de markt is er klaar voor, onderstreept Overwater. “We weten als ervaren marktpartij goed hoe je omvangrijke projecten moet uitvoeren, waarbij de hele supply chain wordt betrokken.”

Een voorbeeld daarvan is de recent gekregen opdracht van SkyNRG om de FEED engineering te doen voor de productie van duurzame brandstof in de luchtvaart. Van ’t Hoff: “Voor deze technologie zijn wij niet de start-up die iets vanaf nul ontwikkelt, maar de partij die op basis van kennis en ervaring helpt realiseren.

Next article