Home » Energietransitie » Energietransitie: ruimte voor het persoonlijke perspectief als sleutel tot succes
Sponsored

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een hele opgave. De sleutel tot succes ligt volgens Enpuls bij een beter begrip van drempels die personen ervaren.


“Eén van de grootste uitdagingen bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland ligt bij particuliere huiseigenaren. Van hen wordt verwacht dat ze aan de slag gaan en investeren in besparende maatregelen. Het punt is dat soms wordt vergeten dat er aan elke stap – of het nu om de aanschaf van een zonneboiler, om isolatie of een warmtepomp gaat- een heel besluitvormingsproces voorafgaat. Bij iedere stap in dit proces heb je kans dat mensen afhaken.

Aan de slag met verduurzaming op momenten dat het voor hen logisch is

Yvonne Boerakker (manager Transitie Gebouwde Omgeving)

Ik geloof dat om mensen echt mee te krijgen, verduurzaming veel laagdrempeliger moet worden. Daarvoor is het essentieel dat we beter begrijpen wat woningeigenaren drijft, maar vooral wat hen ervan weerhoudt om aan de slag te gaan. Als we weten waarom mensen afhaken, kunnen we daarop inspelen. Verder moet er meer focus komen te liggen op die thema’s die huiseigenaren na aan het hart liggen, zoals comfort en binnenklimaat en wat verduurzaming nog meer oplevert dan een besparing op je energierekening”, zegt Yvonne Boerakker.

Boerakker is manager Transitie Gebouwde Omgeving bij Enpuls. Dit is een onderdeel van Enexis Groep dat een versnelling van de energietransitie beoogt. “Een versnelling vraagt om een heldere visie en om actie. Enpuls staat voor beide.”

Eigen aanpak

Boerakker zoekt het versnellen van de energietransitie dus dichter bij mensen en hun persoonlijke situatie. “Daarnaast geloof ik dat er meer ruimte moet zijn voor een eigen aanpak; bewoners moeten stapsgewijs met verduurzaming aan de slag kunnen op momenten die voor hen logisch zijn. Natuurlijk moeten er doelen worden behaald. Maar niet alles hoeft binnen vijf jaar te worden gerealiseerd. Laat iemand zijn dak isoleren, HR-ketel vervangen door een duurzamer alternatief of vloerverwarming aanleggen op het moment dat er toch al wordt verbouwd.”

Het punt is dat soms wordt vergeten dat er aan elke stap een heel besluitvormingsproces vooraf gaat

MijnEnergieInzicht

“De transitie versnellen in de gebouwde omgeving vraagt niet alleen om actie van woningeigenaren, maar ook van andere spelers.” Boerakker ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporaties die met verduurzaming van hun woningvoorraad als voorbeeld kunnen fungeren voor particuliere huiseigenaren.

“Met hun inzet wordt zichtbaar wat er allemaal mogelijk is. Tegelijkertijd kan de schaalgrootte ervoor zorgen dat meer installateurs opgeleid zijn om een warmtepomp te plaatsen en dat er een breder aanbod van producten en diensten ontstaat. Het is daarnaast zinvol als de overheid duidelijk is over welke subsidies er komen en wat er op de langere termijn moet gebeuren. Je wilt niet dat woningeigenaren in de wachtstand gaan.”

Het versnellen van de energietransitie moeten we dichter bij de mens en hun persoonlijke situatie zoeken

Om woningeigenaren in actie te krijgen, initieerde Enpuls onder andere MijnEnergieInzicht. “Dit is een website die inzicht geeft in het energiegebruik en die laagdrempelige informatie deelt over maatregelen die je kunt nemen. Cruciaal daarbij is de link naar Energieloketten, die bewoners kunnen ondersteunen in het keuzeproces. Het uiteindelijke doel is immers geen inzicht, maar het nemen van maatregelen. MijnEnergieInzicht voorziet duidelijk in een behoefte, en heeft meer dan 15.000 gebruikers.”

Podcast

Meer weten? Beluister de podcast op enpuls.nl/nieuweenergie

Next article