Home » Future of Food » Innoveren en Verduurzamen
Sponsored

Nederlandse bedrijven werken hard aan de duurzame voedselvoorziening van de toekomst. Bas van den Hemel (De Groot en Slot) vertelt meer over het belang van uienveredeling en Haik van Exel (Hortimare) legt uit waarom zeewier de toekomst is.

Bas van den Hemel

Bas van den Hemel

De Groot en Slot

Wat is de specialisatie van De Groot en Slot en hoe dragen jullie bij aan de toekomstige voedselvraag?

“Onze specialisatie is uien in de meest brede zin. Wij veredelen in reguliere uien, sjalotten, stengel- en bosuien. Voor elk productiegebied in de wereld ontwikkelen we een goed te telen ui. Door veredeling ontstaan nieuwe rassen die bijvoorbeeld een hogere opbrengst per hectare geven, beter tegen droogte of juist tegen natte omstandigheden kunnen.

We testen de nieuwe soorten in 34 landen

Ook veredelen we nieuwe rassen die beter bestand zijn tegen allerlei ziekten. Die nieuwe soorten testen we in 34 landen. We controleren daarmee of de nieuwe soort echt goed te telen is en bijvoorbeeld bestand is tegen de daar gebruikelijke weersomstandigheden. Veredelen is een langdurig proces; het stuifmeel van de ene soort wordt aangebracht op de stamper van de andere soort. Na twee jaar ontstaat er een nieuwe generatie ui. Het duurt tussen de 15 en 18 jaar voor er uiteindelijk een goed en sterk ras is.

Tegenwoordig kunnen we door moderne technieken in laboratoria die tijd wel iets inkorten. Dat heeft overigens niets met genetische modificatie te maken! Op uiengebied werken we al 50 jaar intensief samen met Bejo Zaden uit Warmenhuizen.”


Haik van Exel

Haik van Exel

Hortimare

Hoe draagt zeewier bij om op een duurzame manier de toekomstige voedselvraag te beantwoorden?

“Zeewier gaat zeker een grote rol spelen. Over een paar jaar zijn we in staat om grote velden zeewier te kweken in de Noordzee. Zeewier kan dienen als voedsel. Ook kan zeewier worden omgezet in eiwitten en suikers waar weer allerlei producten van gemaakt kunnen worden.

De zeewierteelt kan de groeiende druk op landbouwareaal sterk verlagen

De zeewierteelt kan de groeiende druk op landbouwareaal sterk verlagen waardoor er onder andere wereldwijd minder bossen gekapt hoeven te worden. Bovendien is grootschalige teelt op zee belangrijk voor het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen. De kennis over zeewierteelt en de hieruit voortkomende producten worden veelbelovende exportproducten.”


Meer lezen over Future of Food?

In onze campagne Future of Food gaan we verder in op de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector. Lees verder over het thema in een van deze artikelen.

Next article