Home » Future of Food » Sustainability en bedrijfsresultaat gaan hand in hand!
Sponsored

Bijna een derde van al ons voedsel gaat verloren of wordt weggegooid. “Voedselverspilling kunnen wij ons zowel vanuit de klant als economisch gezien niet meer veroorloven”, stelt André Vriens, Managing Partner van EyeOn.

Hoe kun je verspilling voorkomen?

“Ten eerste door beter te voorspellen wat de klantvraag zal zijn en hier door middel van planning beter op in te spelen. Daarnaast is het cruciaal om binnen de voedselketen beter samen te werken. Door slim om te gaan met grote hoeveelheden data kun je met bijvoorbeeld data analytics & modelering betere inzichten creëren. Die inzichten kun je vervolgens gebruiken om te optimaliseren.”

Welke vragen zijn van belang?

“Het uiteindelijke doel is de juiste balans vinden tussen de beschikbaarheid van een product en de kosten die je daarvoor in de keten moet maken.

  • Is ruime voorraad van alle producten het risico waard dat een product te snel tegen of over de houdbaarheidsdatum zit?
  • Wat betekent het voor de klanttevredenheid als een product er tijdelijk niet is?
  • Hoe kun je voedselverspilling en onnodige kosten in de keten voorkomen?
  • Wat is de balans tussen kosten, versheid, klanttevredenheid, omzet én duurzaamheid?

Door aan de voorkant de zaken optimaal te organiseren, hoef je aan de achterkant niet te compenseren door bijvoorbeeld onnodige opruimkortingen te geven.”

Kun je een praktijkvoorbeeld geven van zo’n optimalisatie traject?

“Bij een van onze relaties hebben wij door data-analyse een fabrikant beter inzicht kunnen geven in welke voorraden echt nodig zijn bij diverse toekomstscenario’s. Hierdoor kan er worden voorkomen dat producten over datum raken. Het resultaat is een win-win situatie voor alle partijen. De fabrikant maakt minder kosten. De retailer krijgt versere producten en de consument wordt niet geconfronteerd met lege schappen. Dit levert een directe win-winsituatie op. Het is bedrijfseconomisch gezien bijzonder interessant én je voorkomt voedselverspilling. Onze ervaring is dat door een beter forecasting en planningsproces een gezond bedrijfsresultaat, een optimale klanttevredenheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.”

Wilt u door betere forecasting & planning voedselverspilling voorkomen? Neem dan een kijkje op de website www.eyeon.nl of bel 088 883 0000.

Next article