Home » Make a Difference » Iedereen verdient zorg
Sponsored

Veel mensen in de wereld hebben geen toegang tot de juiste zorg. Sanofi zet zich in om patiënten de behandelingen te laten krijgen die ze nodig hebben, ongeacht waar ze wonen.


Sanofi ontwikkelt medicijnen om patiënten te behandelen tegen allerlei verschillende aandoeningen. Zowel voor mensen die te maken krijgen met een zeldzame ziekte of een chronische aandoening hebben. Om een behandeling te laten werken, is het noodzakelijk dat een patiënt toegang tot de therapie heeft. Vaak is dit door geld, locatie of logistiek een uitdaging. Sanofi werkt samen met veel verschillende partners, waaronder lokale overheden, om ervoor te zorgen dat een middel ook echt de patiënt bereikt.

Het juiste om te doen

Sanofi heeft verschillende humanitaire programma’s. Daarmee kunnen patiënten wel gebruik maken van bepaalde behandelingen. “We bieden een humanitair programma aan om zo hulp te geven aan patiënten die anders nergens terecht kunnen.” We geloven dat dat het juiste is om te doen,” zegt Bonnie Anderson. Zij overziet de verschillende humanitaire programma’s van Sanofi voor zeldzame ziekten.

Verantwoordelijkheid nemen

Het aanbieden van een geneesmiddel aan patiënten wanneer er een dringende noodzaak is, gebeurt soms ook in Nederland. Het komt voor dat de procedure om de terugbetaling te regelen veel tijd in beslag neemt. In die periode heeft Sanofi tot nu toe voor de patiënten, voor wie geen andere behandeling mogelijk is, hun therapie kosteloos verstrekt.

Als maker van geneesmiddelen moet je verantwoordelijkheid nemen. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van behandelingen voor ziekten waar weinig aan gedaan wordt. Het gaat dan vaak om ziekten die voorkomen in de armste gebieden ter de wereld. Sanofi heeft samen met DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative, een organisatie zonder winstoogmerk) een nieuwe therapie ontwikkeld tegen slaapziekte. Deze ziekte bedreigt meer dan 65 miljoen mensen. Zonder diagnose en tijdige behandeling kan dit dodelijk aflopen.

De toegang tot behandelingen wordt verbeterd door betere kennis van ziekten en behandelingen. Sanofi biedt informatie aan waarmee lokale artsen en behandelaren meer inzicht kunnen krijgen in ziekten. Dit resulteert in vroegtijdige herkenning van ziektebeelden en maakt het mogelijk om patiënten eerder te kunnen behandelen.

Mignon van der Westerlaken, Hoofd Public Affairs & Communicatie Sanofi Nederland: “Sanofi neemt haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat zoveel mogelijk patiënten de juiste behandeling krijgen. Door het ontwikkelen van behandelingen voor ziekten die nu nog niet, of niet voldoende behandeld kunnen worden. En door het toegankelijk maken van deze behandelingen, voor de patiënten die het nodig hebben. Zo probeert Sanofi  het verschil te maken. Iedereen verdient zorg!”

Next article