Home » 2030 » Duurzaamheid hoger op de pensioenagenda
Sponsored

Duurzaam pensioenbeleggen wordt volgens onderzoek een steeds belangrijker thema. Toch geven werkgevers aan nog te weinig te weten over de daadwerkelijke impact daarvan. Pensioenverzekeraar Scildon ziet daarin veelbelovende kansen en laat werkgevers zien wat de impact van duurzaamheid bij pensioenbeleggen kan zijn.

Jan-Albert van Laar

Manager Pensioen Scildon

Uit onafhankelijk onderzoek van IPSOS blijkt dat duurzaamheidsoverwegingen een steeds grotere rol spelen in de keuzes voor pensioenregelingen: 53,1 procent van de werkgevers vindt een duurzame pensioenregeling (zeer) belangrijk. Daarbij vindt 62,3 procent van de ondervraagden dat door duurzaam te beleggen, pensioenfondsen en -verzekeraars écht het verschil kunnen maken. Het onderzoek onder 207 werkgevers werd afgelopen jaar uitgevoerd in opdracht van pensioenverzekeraar Scildon. Daaruit kwam ook een uitdaging voor de financiële sector naar voren: duurzaamheid is een belangrijk thema voor pensioenkeuzes, maar werkgevers geven aan nog te weinig inzicht te hebben in de impact van duurzaam beleggen. 

Een rol voor pensioenadviseurs 

“Maatschappelijke ontwikkelingen laten duidelijk zien dat duurzaamheid steeds hoger op de agenda komt te staan,” licht Jan-Albert van Laar (Manager Pensioen bij Scildon) toe. “Dat werkgevers dit ook vinden over hun pensioenregeling, is een mooie bevestiging.” Scildon ziet als verzekeraar een maatschappelijke verantwoordelijkheid om als ‘goed beheerder’ van kapitalen te fungeren. Het gaat immers om geld dat eigendom is van klanten. Om goede keuzebegeleiding en transparantie te waarborgen, biedt Scildon de werkgevers geen producten rechtstreeks aan, maar loopt dat altijd via onafhankelijke pensioenadviseurs. Ook daar valt volgens het IPSOS-onderzoek een flinke slag te maken: 49,7 procent van de ondervraagde werkgevers geeft aan dat het onderwerp van duurzaamheid niet besproken wordt in gesprekken met de pensioenadviseurs. Van Laar: “Het is kraakhelder dat de interesse er vanuit werkgevers is. Als dat onbesproken blijft, laat je als pensioenadviseur een kans liggen.” 

Impact mét goed rendement 

Scildon gelooft dat duurzaam pensioenbeleggen niet ten koste gaat van rendement. Op een duurzame manier beleggen, sluit een goed rendement niet uit. Sterker nog: een metastudie van NYU Stern Center for Sustainable Business toonde zelfs aan dat een duurzaamheidsintegratie als een investeringsstrategie juist beter presteert dan beleggen in bedrijven met een lagere ESG-score (Environmental, Social en Governance. In goed Nederlands: milieu, maatschappij en bestuur.). 

Ook kent een duurzame beleggingsportefeuille vaak kleinere risico’s ten aanzien van de financiële gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering of de energietransitie. Scildon maakt zich daar hard voor: “Wij selecteren alleen beleggingsfondsen die aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Wij bieden geen eigen huisfondsen aan, waarbij een verkeerde sturing kan plaatsvinden. We gaan voor de best presterende fondsen binnen de juiste categorieën en duurzaamheidsvoorwaarden. Zo streven we met de selectie van fondsen naar een gezonde, toekomstbestendige samenleving en een veilige leefomgeving.’’  

Een weloverwogen pensioenregeling 

Het aanbieden van een weloverwogen pensioenregeling aan personeel is per definitie al een maatschappelijk en sociaal verantwoorde keuze. Duurzaam pensioenbeleggen versterkt dat op meerdere vlakken, licht Van Laar toe: “Zo speelt duurzaamheid ook een rol om als bedrijf aantrekkelijk te zijn voor werknemers, klanten en leveranciers. Vooral in deze tijden waarin personeel binnenhalen en vasthouden alleen maar moeilijker is geworden voor werkgevers.” 

Volgens Scildon is er op het vlak van informatievoorziening als branche ook nog veel te winnen. “Pensioenadviseurs en wij als verzekeraars kunnen bijvoorbeeld steeds concretere, transparantere informatie leveren aan werkgevers,” aldus Van Laar, “daar wordt ook hard aan gewerkt.” Een voorbeeld daarvan zijn de lifecycles van Scildon. Afgelopen jaar zijn deze lifecycles volledig vernieuwd en worden duurzaamheidskenmerken er nadrukkelijk in meegenomen. Zo ontstaat er een balans tussen financieel rendement, maatschappelijk rendement en risico. 

Dat alles zonder de boel onnodig ingewikkeld te maken. Bij deze uitgebreide lifecycles speelt ook transparantie een rol: “Voor onze beleggingsfondsen wordt ieder jaar een ESG-rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportage worden de ESG-kenmerken en duurzaamheidsrisico’s op portefeuille- en fondsniveau vastgesteld”, schetst Van Laar. “Wat is bijvoorbeeld de CO2-footprint van een bedrijf?  We willen ook dat er meer van dit soort concrete informatie terechtkomt bij klanten, om de impact tastbaarder te maken. Dat proberen we steeds meer te doen op een manier die niet onnodig ingewikkeld is. Daarbij kun je denken aan communiceren over bijvoorbeeld afvalbesparing, uitgedrukt in het aantal kilo’s restafval per gezin per jaar in plaats van tonnen. Dit sluit ook helemaal aan bij onze merkstrategie: Scildon. Zo simpel kan het zijn.” 

“Practice what you preach” 

Duurzaamheidsoverwegingen spelen dus een steeds belangrijkere rol bij de juiste keuze voor een pensioenaanbieder. Daarbij geldt volgens Van Laar een belangrijk motto voor ondernemers: “Practice what you preach.” Dat vertaalt zich voor Scildon zelf naar eigen duurzame toepassingen, zoals zonnepanelen op het kantoorpand, het produceren van zo min mogelijk papierwerk en het rijden in elektrische auto’s. Samen onderweg naar een duurzame toekomst. 

Next article