Portret Hans de Boer
Energie
Nederland, waterstofland!
Lees hier de visie van Hans de Boer, voorzitter van VNO NCW op Nederland als waterstofland. Hoe staan wij er voor?