Skip to main content
Home » Energietransitie » Energietransitie niet meer te stoppen
Energietransitie 2019

Energietransitie niet meer te stoppen

Veld met daarin windmolens om elektriciteit op te wekken.
Veld met daarin windmolens om elektriciteit op te wekken.
Foto: Shutterstock

Veel bedrijven, organisaties en burgers zijn al bezig met de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot. “Het proces is in volle gang en onomkeerbaar”, stelt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Er komen steeds meer elektrische auto’s met accu’s die snel goedkoper worden en een steeds grotere actieradius hebben. Grote industrieën werken samen op allerlei gebieden. De prijs van duurzame technieken daalt snel. Al ruim 700.000 huishoudens hebben zonnepanelen.

Het aantal regionale energiecoöperaties van burgers groeit hard. Zo zijn er al tal van voorbeelden van de transitie. “De ontwikkelingen gaan razendsnel”, aldus Nijpels. “Ook het bedrijfsleven is massaal overtuigd van het einde van het fossiele tijdperk.”

De ontwikkelingen gaan razendsnel

Ed Nijpels (Voorzitter Klimaatberaad) © Christiaan Krouwels

Draagvlak

Het draagvlak in de samenleving voor de energietransitie wordt steeds groter. “We zijn gebonden aan internationale doelen en verplichtingen, zoals een reductie van 49 procent van de CO2-uitstoot in 2030. We zien echter dat de politiek aan alle kanten wordt ingehaald door de actuele ontwikkelingen”, zegt Nijpels. “De industrie, van de bouw en chemische industrie tot aan de toeristenindustrie, is volop bezig met de transitie.”

Het is wel van belang dat de transitie betaalbaar blijft voor zowel burgers als bedrijfsleven. “Er is een groot gemeenschappelijk belang om de doelen goed te vertalen naar beleid en maatregelen”, aldus Nijpels. “Veel vragen daarover worden beantwoord in het Klimaatakkoord. Zo zal energiebelasting evenrediger worden verdeeld tussen burgers en bedrijven.”

Bijna dagelijks zijn er op allerlei gebieden nieuwe ideeën voor duurzame energie of energiebesparing, merkt Nijpels. “Dat betekent dat er een wetenschappelijk klimaat moet zijn en een innovatiebeleid waarin initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Dat is een belangrijke opgave voor de overheid. In het kader van het Klimaatakkoord zijn inmiddels vanuit een werkgroep voorstellen gedaan voor aanpassing van het innovatiebeleid.”

Ook wetgeving moet worden aangepast

Geen verbodbeleid

Ook de wetgeving moet worden aangepast, die past niet bij de huidige transitie, stelt Nijpels. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan gebouwgebonden financiering. Dat maakt het voor huizenbezitters aantrekkelijker om in hun huis te investeren omdat afbetaling van de investering dan meegaat naar de volgende bewoner.”

De energietransitie biedt grote kansen en levert economische groei op, besluit Nijpels. “Klimaatbeleid is geen verbodbeleid. Je mag best vliegen, maar dan wel voor een reële prijs op basis van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Lasten moeten rechtvaardig worden verdeeld. Dan blijft de transitie betaalbaar.”

Meer weten? Kijk op klimaatakkoord.nl.

Next article