Skip to main content
Home » Energietransitie » Klimaatdoelen alleen met opschaling haalbaar
Energietransitie 2019

Klimaatdoelen alleen met opschaling haalbaar

Foto: Shutterstock

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “De bouwsector speelt een cruciale rol om de energietransitie op tijd te realiseren. Om deze rol te vervullen moeten de randvoorwaarden wel kloppen.”

Isoleren, innoveren en faseren

“Tot 2050 moeten 7,5 miljoen huizen worden verduurzaamd. Om dit te halen zijn drie randvoorwaarden nodig: isoleren, innoveren en faseren. Er moet een goede balans komen tussen isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken. Isoleren is altijd zinvol, ongeacht de toekomstige energievorm. Innoveren is nodig om efficiëntere renovatieconcepten te ontwikkelen.

Met de juiste randvoorwaarden kunnen onze bouwers de transitie aan

Maxime Verhagen (Voorzitter Bouwend Nederland)

Met de tijd moet daarnaast duidelijk zijn welke gebouweigenaren kunnen en willen investeren. Door te faseren kan de sector hierop anticiperen. Door gelijksoortige woningen en gebouwen te bundelen krijgen bouwbedrijven zicht op het marktvolume. Dit geeft hen een extra impuls verder te investeren in industrialisatie.”

Duidelijke regie

“Technisch is al heel veel mogelijk. De sector levert al jaren nieuwe en gerenoveerde woningen op die energieneutraal zijn. Om de klimaatdoelen te halen is opschaling nodig. Dat vereist duidelijke regie. Vóór het eind van 2021 moeten alle gemeenten per wijk een warmtevisie vaststellen. Deze beschrijft wanneer een wijk van het aardgas gaat en wat de nieuwe duurzame energievorm wordt. Die informatie is belangrijk voor het bedrijfsleven om te weten welke verduurzamingsconcepten verder ontwikkeld moeten worden.”

“Willen we de doelen halen, dan moeten we kiezen voor opschaling. Door huis voor huis te verduurzamen redden we het echt niet. Met de juiste randvoorwaarden kunnen onze bouwers de transitie aan. Zorg er wel voor dat de particulier het niet voelt in zijn portemonnee. De kosten die zij maken mogen niet hoger zijn dan de huidige energierekening van hun woning. Banken en andere financiële instellingen staan aan de lat om hiervoor aantrekkelijke gebouwgebonden financieringsvormen te ontwikkelen.”

Next article