Bedrijfsleven
Wageningen werkt aan klimaatslimme veehouderij
De veehouderij staat net als andere sectoren voor de grote uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te brengen. Wageningen University & Research (WUR) helpt bij het vinden van oplossingen om dit te realiseren. Hoe ver is dit onderzoek?