Skip to main content
Home » Innovatie » IMVO-Convenant Voedingsmiddelen zorgt voor verantwoord ondernemen
Levensmiddelenindustrie

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen zorgt voor verantwoord ondernemen

Directeur van FNLI Marian Geluk vertelt inhoudelijk over het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen dat onlangs werd getekend door onder andere de FNLI, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

avatar

Marian Geluk

Directeur FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt meer dan 500 bedrijven en 22 brancheorganisaties en behartigt belangen die de individuele bedrijven en branches overstijgen.

“IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ondertekening van dit convenant is een stap voorwaarts in een verantwoorde internationale handel. We spreken met elkaar af dat we risico’s in kaart brengen, beleid daarop ontwikkelen en handelen waar nodig om mogelijke misstanden in de ketens aan te pakken.

Het kan bijvoorbeeld gaan om betere arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon. We werken samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie voor Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking, vakbonden, supermarkten en niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s).

In dit convenant wordt met name afgesproken hoe we IMVO praktisch gaan maken voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hoe neem je je verantwoordelijkheid als producent of supermarkt? Het convenant geeft daar antwoorden op.

Productie en milieuschade

De levensmiddelenindustrie bestaat uit heel veel partijen; van grote multinationals tot kleine producenten. “Multinationals zijn vaak koploper en hebben als onderdeel van een eigen beleid op duurzaamheid samenwerkingsprogramma’s met verschillende partijen. Dit convenant is echter geen koplopers convenant, maar ook het mkb gaat aan de slag; de lat gaat omhoog.

De kleine ondernemingen kunnen meeliften op de initiatieven van de koplopers. Als branchevereniging gaan wij ze daarbij helpen.” Geluk geeft een voorbeeld: “Voor hazelnootpasta zijn bijvoorbeeld hazelnoten, cacao en plantaardige olie nodig. Hoe worden deze geproduceerd? Is er sprake van milieuschade? Onderbetaling van de werkers? Via de hazelnootpasta op onze boterham kunnen we een positieve invloed hebben op het naar school gaan van kinderen van werkers in de hazelnotenoogst in Turkije, het milieubeheer in palmolieplantages in Indonesië en het inkomen van een cacaoboer in Ivoorkust.”

Peper productie in Vietnam op hoger niveau

Een mooi voorbeeld is de productie van witte peper in Vietnam.” Jarenlang was het lastig voor een inkoper om hoge kwaliteit te kunnen inkopen en om traceerbaarheid te garanderen. Door intensief met boeren te gaan samenwerken en de productie te verbeteren, zijn grote slagen gemaakt in de verduurzaming van de productie en zijn boeren beter af.

Het heeft jaren geduurd om deze verbeteringen voor elkaar te krijgen. IMVO is inderdaad een zaak van lange adem – langdurige relaties in de keten zijn cruciaal.”

Meer informatie: www.imvoconvenanten.nl/voedingsmiddelen

Next article