Home » Innovatie » Samenwerken voor snellere innovatie
Collaborative robotics

Samenwerken voor snellere innovatie

Robotica is niet meer weg te denken uit de samenleving. In vrijwel alle sectoren gebruikt men tegenwoordig robotica om werkzaamheden efficiënter en gemakkelijker uit te voeren. High Tech NL, gaat dieper in op de toepassingen binnen de Agro & Food sector.

avatar

Willem Endhoven

Directeur High Tech NL

Binnen de sector Agro & Food wordt al veel robotica gebruikt. “Er zijn oogstmachines, drones die gewassen controleren en in de stallen gebruiken de boeren sensoren om het welzijn van hun dieren te monitoren en zijn er melkmachines. De uitdagingen in deze sector zijn groot, binnen afzienbare tijd zijn er negen miljard monden te voeden.” stelt Willem Endhoven, directeur van High Tech NL.

“Verdere schaalvergroting is onafwendbaar, maar we kunnen niet met steeds zwaardere en grotere machines het land op. De bestaande systemen worden dus steeds verder verbeterd en robotica zorgt ervoor dat elk gewas en elk dier gemonitord wordt en precies krijgt wat het nodig heeft. Daardoor kan de boer preciezer en dus efficiënter werken en is schaalvergroting in de toekomst mogelijk.”

Business genereren

“We kijken vooral naar de toepassing van robotisering in samenspel met mensen; collaborative robotics.” Innovatie binnen robotica is mogelijk door samen te werken. “High Tech NL initieerde een samenwerkingsverband – Holland Robotics – van bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties en we stelden een programma op waarmee Nederland in vijf à tien jaar een onderscheidende koppositie inneemt op het gebied van robotica in de maakindustrie, gezondheidszorg, agrarische sector, logistiek & transport en inspectie & onderhoud.” “Een koppositie waarmee business wordt gegenereerd, banen worden gecreëerd en de topsectoren zich verder ontwikkelen.”

Oogsten wat nodig is

Endhoven stelt dat innovatie in robotica nooit stil staat. “Verschillende partijen werken samen om de innovatie gaande te houden. Holland Robotics werkt samen met partijen binnen de topsector HTSM en de Universiteit van Wageningen aan systemen die over vijf of tien jaar nodig zijn. Want er is nu een robot die een tomaat kan vinden en oogsten, maar is het ook mogelijk deze losse bladeren te laten vinden en verwijderen?”

Nederland heeft een voortreffelijke uitgangspositie om robotica naar een hoger level te tillen.

“Na de teelt wordt alles tegelijk geoogst en dat geeft grote hoeveelheden. Het meeste voedsel is niet bedoeld om massaal geoogst te worden, door toepassingen van robotica kan er geoogst worden wat nodig is. Ook in de verwerking van voedsel zijn er veel toepassingen van robotica, bijvoorbeeld de ‘aangetaste’ exemplaren van een lopende band verwijderen. Door robots het zware en/of geestdodende werk te laten doen, verandert de invulling van werkzaamheden door mensen. ”

Verschuiving werkzaamheden

Endhoven stelt dat Nederland een voortreffelijke uitgangspositie heeft om robotica naar een hoger level te tillen. “Het slechte nieuws is echter dat de Nederlandse overheid dit te weinig ondersteunt met financiële middelen. Dat is bijvoorbeeld heel anders in Japan, Duitsland en Singapore. We hebben nu nog een kans, maar dat duurt niet lang meer. Onze technologie zou een exportproduct kunnen worden, maar dat kost een paar jaar aan ontwikkelingen.”

Volgens Endhoven hebben veel bedrijven hun processen nog niet op orde om goed gebruik te kunnen maken van robotisering. “Daar hoef je niet voor terug naar de schoolbanken, je moet het gewoon doen. Werken met robots kost geen banen, het verschuift werkzaamheden. We zien het ook als onze taak de bewustwording hiervan uit te dragen, zowel in opleidingen als in de samenleving.Robotica is onafwendbaar in de industrie.”

Next article