Home » Innovatie » GROW! test sensortechnologie
Sponsored

Het Interreg wil de samenwerking bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen. Uit Interreg Vlaanderen-Nederland kwam het project GROW! voort; een unieke cross-over tussen sensortechnologie en tuinbouw.

avatar

René Elfrink

Onderzoeker IMEC

“GROW! ontstond omdat we onze technologische kennis ook graag in andere sectoren willen toepassen, in dit geval dus de Agro & Food sector. Binnen GROW! werken de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek, TNO, Universiteit Antwerpen, LTO Glaskracht, de Katholieke Universiteit Leuven, Stichting IMEC Nederland, HAS Hogeschool, Proefcentrum Hoogstraten en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten samen. Het grootste deel van de financiering komt van Interreg Vlaanderen-Nederland en het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).”Het doel van GROW! is de glastuinbouw efficiënter, duurzamer en innovatiever te maken. “Het is ook noodzakelijk om innovaties van al ver ontwikkelde technologie te versnellen. In de Proeftuin in Hoogstraten werken we met de prototypes van sensornetwerken.

Het doel is gegevensmonitoring met nieuwe technologieën. Naast water- en klimaatmetingen worden hier specifiek de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de tomatenplant onder de loep genomen. Data wordt vervolgens gekoppeld en geïnterpreteerd door intelligente wiskundige modellen die de tomatenteler in staat stelt accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.”

GROW! is noodzakelijk om innovaties te versnellen.

“Met de juiste sensoren bij planten, kunnen ziektes voorkomen of snel ontdekt worden en kan het klimaat in een kas bijvoorbeeld veel beter geregeld worden. Een kweker heeft vaak in een grote kas maar één temperatuurmeter. Dat betekent dat planten in de hoeken of op wat donkerder plaatsen te maken hebben met een andere temperatuur omdat deze nooit overal hetzelfde is.

Wij denken dat dit efficiënter kan en het klimaat zelfs per plant geregeld kan worden. De sensortechnologie is ook belangrijk bij de oprukkende trend van verticaal tuinieren. Met de juiste sensoren kunnen licht, vocht en temperatuur bij elke plant gemeten worden. Daardoor blijven planten gezonder en zijn er minder of helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer nodig. Ook de opname van nutriënten is te meten met sensoren, het is dus (op termijn) mogelijk elke plant afzonderlijk in optimale condities te laten groeien.”

Next article