Home » Energietransitie » Gebouwde omgeving ‘Paris proof’ maken
Energietransitie 2019

Gebouwde omgeving ‘Paris proof’ maken

Nederlandse winkelstraat
Nederlandse winkelstraat
Foto: DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een landelijke organisatie die werkt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Ir. Martin Mooij is programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie.

“Het Deltaplan Duurzame Renovatie is een programma voor tijdige verduurzaming van onder andere kantoren, retail, scholen en zorg. Bestaande gebouwen zijn goed voor bijna veertig procent van de CO2-emissie in Nederland en hebben dus veel invloed op de klimaatverandering. De DGBC heeft een groot netwerk met onder andere beleggers, ontwikkelaars, adviseurs en leveranciers.

We delen kennis en innovaties en kunnen duurzaamheid concreet en meetbaar maken. Gezamenlijk willen we de gebouwde omgeving op tijd ‘Paris Proof’ maken. Energie en CO2-reductie zijn daarbij een belangrijke drijfveer, maar we pakken ook andere aspecten aan zoals circulariteit en gezondheid. Het gasloos maken van gebouwen vraagt bijvoorbeeld om verschillende aanpassingen.”

Er is niet veel tijd, er is nu actie nodig

Ir. Martin Mooij (programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie)

Langere termijn

“Partijen vanuit de hele keten bespreken in DGBC-werkgroepen wat onze opgaven zijn, welke routes we moeten volgen, wat goede voorbeelden zijn en welke oplossingen we kunnen realiseren. Het gaat daarbij om plannen voor de langere termijn. Zo wordt voor kantoren energielabel C verplicht, maar dat is nog maar een eerste stap. We denken nu al na over doelen voor 2050.

Zo’n stip op de horizon is nodig om een routekaart te maken. Omdat de vele regelgeving steeds verandert, pleiten we daarbij voor eenduidige regels. Daarnaast moeten we goed inzicht krijgen in het energieverbruik van gebouwen. Daarmee kunnen we doelen en tijdpaden opstellen, maar er is geen tijd om eerst langdurig plannen te maken. De DGBC-koplopers willen de 2050 doelen het liefst naar voren halen. Want er is nu actie nodig.”

Next article