Skip to main content
Home » Energie » Drager van duurzame energie
Energie

Drager van duurzame energie

Auto-uitlaat met groen blaadje erin
Auto-uitlaat met groen blaadje erin
Foto: Shutterstock

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie als drager van duurzame energie afkomstig van wind en zon, zegt TU Delfts professor future energy systems Ad van Wijk. Het is volgens hem de snelste en goedkoopste weg naar nul emissies.

Welk perspectief heeft het gebruik van waterstof?

“Duurzame energie kan goed worden gewonnen op plekken waar geen mensen wonen, zoals windenergie op zee en zonne-energie in de woestijn. Opslag is echter vrij kostbaar en niet eenvoudig. Gewonnen elektriciteit kan ook ter plekke via elektrolyse worden omgezet naar waterstof, een stof die relatief eenvoudig is te tranporteren. Waterstof kan fungeren als drager van duurzame energie en daarmee, net als olie en gas, over de hele wereld worden getransporteerd.”

Waterstof als energiedrager voor duurzame energie is de goedkoopste optie

Ad van Wijk (Professor Future Energy Systems TU Delft)

Wat zijn daarvan de voordelen?

“Dat betekent dat duurzame energie kan worden opgewekt op die plekken op de wereld waar veel ruimte is en dit rendabeler is. De zon levert in Australië bijvoorbeeld drie keer meer energie op via panelen dan in Nederland. Met waterstof kun je grote hoeveelheden duurzame energie exporteren naar landen waar die minder goedkoop is.

Waterstof als energiedrager voor duurzame energie is de goedkoopste optie. Bij het omzetten van elektriciteit naar waterstof treedt een energieverlies op van twintig procent. Dan nog is het goedkoper om waterstof en bestaande gasleidingen te gebruiken, dan om te kiezen voor kabels in het vervoeren van de energie over grote afstanden en eventuele opslag.

Wil je waterstof vervolgens weer omzetten naar elektriciteit, dan treedt er nog eens dertig tot veertig procent verlies van energie op. Zelfs met de verdubbeling van capaciteit -en dus het verdubbelen van windturbines of zonnepanelen- om dit verlies te compenseren is het scenario waarin waterstof wordt gebruikt de goedkopere optie.”

Wat kan waterstof betekenen voor de energietransitie?

“Met waterstof als energiedrager kan de energie uit wind op zee in Nederland op grote schaal worden getransporteerd en ook opgeslagen. Hiervoor kan de aanwezige gasinfrastructuur worden gebruikt. Waterstof stelt ons zogezegd ook in staat grote hoeveelheden duurzame energie te importeren. Dat kan in belangrijke mate bijdragen aan het bereiken van zero emissies, en dit proces versnellen. Nul uitstoot van CO2 kan in Nederland in 2040 of 2050 een feit zijn.”

Voor welke sectoren kan waterstof als energiedrager interessant zijn?

“Waterstof kan worden gebruikt in een groot deel van de industrie, en tot op zekere hoogte gebeurt dat al. Ook zijn er mogelijkheden in transport, en in de woningbouw waar andere oplossingen niet aantrekkelijk zijn. Individueel kiezen voor waterstof is geen optie, dit moet minimaal per wijk worden aangepakt en vraagt een duidelijke regie. Ook in de industrie is een centrale aanpak noodzakelijk en dat is een uitdaging voor de toekomst, willen we waterstof gebruiken in de energietransitie.”

Next article