Home » Corporate » Kansen voor boeren in het buitenland
Corporate

Kansen voor boeren in het buitenland

Interfarms ziet met name beweging richting de directe buurlanden, als Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Maar ook overseas, staat Canada in de belangstelling. Dit merkt ook het dochterbedrijf van Interfarms, Visa4you, dat visums regelt voor Canada en Australië. In het buitenland liggen goede kansen voor agrariërs. Onder andere vanwege de beschikbaarheid van courante bedrijven, gunstige rentetarieven en lagere financieringslasten, of andere regeldruk. Het actuele aanbod van meer dan 400 boerderijen wereldwijd staat op www.interfarms.com.


De rust, de ruimte: Denemarken is fantastisch!
Hier kan ik weer boer zijn, zegt Jaap Politiek (48). In januari streek hij samen met zijn vrouw en vier kinderen neer in Ørnhøj. Een dorpje op Jutland met amper 750 inwoners, maar met veel weilanden en akkers. De Friese familie runt er een modern bedrijf met 560 melkkoeien, 500 stuks jongvee, 500 hectare land. Voor Nederlandse begrippen een enorme omvang.
 


Kansen in grond

Beleggen in grond biedt meerdere mogelijkheden en kansen voor een goed rendement. Het rendement op landbouwgrond bestaat uit de gemiddelde waardestijging (indirect rendement) en de gemiddelde jaarlijks directe opbrengst van de grond (direct rendement). Deze jaarlijkse opbrengst van de grond omvat de pachtinkomsten, of – afhankelijk van de keuze – inkomsten van het (laten) bewerken van de grond. Het lange termijn rendement, namelijk de waardestijging, ligt de laatste 10 jaar tussen 4 en 8 %. Dit verschilt uiteraard van land tot land. 

Heeft u een bepaald deel van uw vermogen dat u wilt beleggen, dan is het investeren in een agrarisch fonds een passende oplossing. Interfarms werkt aan een investeringsfonds voor boerderijen in het buitenland:

Interfarms Invest

Interfarms Invest is een beleggingsfonds in agrarisch onroerend goed. De initiatiefnemers van Interfarms Invest, zijn de Interfarms eigenaren Frits Bennink en Hendrik Jan Achterhof. Zij hebben ruime ervaring in de aankoop van beleggingsobjecten wereldwijd en participeren al meerdere jaren in buitenlandse boerenbedrijven. Deze ervaring is de basis voor het oprichten van het agrarisch beleggingsfonds Interfarms Invest.

Beleggen in agrarisch onroerend goed

Dankzij het internationale netwerk beschikt Interfarms over waardevolle kennis van de agrarische vastgoedmarkt en de wet- en regelgeving van de verschillende landen. Dit zorgt voor een helder inzicht in waar de mogelijkheden liggen voor de toekomst. Interfarms loopt voorop in de markt en heeft de kennis en de lokale contacten om interessante objecten te herkennen.

Het Interfarms Invest fonds belegt in agrarisch onroerend in met name buurlanden als Duitsland en Denemarken, ook volgt Interfarms nauwlettend de ontwikkelingen verder in en buiten Europa. Het betreft boerderijen met een toegevoegde dat nog (verder) ontwikkeld kan worden, danwel marktconforme agrarische objecten op goede locaties. Het is niet sector gebonden: dat wil zeggen zowel (melk)vee, akkerbouw-, als meer intensieve bedrijven worden in ogenschouw genomen.

Informatie: Voor meer informatie of een adviesgesprek kunt u contact opnemen met Interfarms.
 

Kansen in grond in Nederland

Momenteel biedt Interfarms | VLNN makelaars te koop aan: Agrarische grond als investeringsobject: Langeraar Landgoedontwikkeling

Het betreft vijf op te richten landgoed-erven van ieder 5.000 m².  Op elk landgoed-erf kan 1.000 m² bebouwd worden. In totaal 13 woningen. Het totale landgoed van allure omvat ruim 20 ha en ligt binnen de driehoek Amsterdam, Leiden en Alphen a/d Rijn.

De ontwikkeling past binnen het onherroepelijk bestemmingsplan. Meer informatie op www.interfarms.nl


 

Next article