Skip to main content
Home » Earth Hour » Zakelijke personenauto vanaf 2025 elektrisch
Earth Hour

Zakelijke personenauto vanaf 2025 elektrisch

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wil versneld inzetten op zero-emissie mobiliteit. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat zero-emissie de norm is. Dat is noodzakelijk om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen. Momenteel haalt de sector mobiliteit haar klimaatdoelstellingen niet. Daarom moet er een versnelling komen. Die zit in het wegverkeer bij de zero-emissie ‘auto van de zaak’. Daarvoor pleit de NVDE samen met een grote coalitie van werkgevers, elektrische rijders, milieuorganisaties, grote gemeenten en bedrijven uit de leasebranche, laadinfrastructuur en voertuigfabrikanten. 

Mobiliteit is verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Ook komen er stikstofoxiden en fijnstof uit de uitlaat, en zijn we flink afhankelijk van de import van aardolie. Afgelopen jaar bleek hoe kwetsbaar import is voor onze energievoorziening en mobiliteit. In 2021 produceerden alle personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, bussen, mobiele werktuigen, binnenvaartschepen, bussen en scooters samen 30,5 Mton CO2-uitstoot. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving koersen we met het huidige beleid af op 28,2 Mton CO2 in 2030. Dat is een schamele reductie, terwijl het doel voor 2030 23,7 Mton is. Oftewel, er is een tekort van 4,5 Mton.  

Een groot deel van het tekort aan CO2-reductie kan worden opgelost door werkgevers vanaf 2025 te verplichten alle nieuwe zakelijke personenauto’s zero-emissie aan te bieden. Zakelijke auto’s maken veel kilometers, circa twee keer zoveel als privéauto’s. Met al die kilometers zijn zakelijke auto’s verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle uitstoot van het wegverkeer. Als bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 2025 verplicht worden om alleen nog zero-emissie auto’s van de zaak aan te bieden, dan levert dat jaarlijks 1 Mton CO2-reductie op. Als ook kleinere bedrijven worden verplicht, dan stijgt dat tot zelfs 2 Mton. 

Dat is haalbaar, want zero-emissie loont niet alleen voor klimaat, maar ook voor werkgevers. De kosten over de levensduur van zero-emissie auto’s daalden de afgelopen jaren snel en zijn in steeds meer segmenten concurrerend met, of zelfs goedkoper dan, brandstofauto’s. Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen, fiscale vergroening en het feit dat onderhoudskosten veel lager zijn. Een bijkomend voordeel is dat deze auto’s na 5 jaar terechtkomen op de tweedehandsmarkt en zero-emissie voertuigen daarmee ook toegankelijker worden voor meer mensen. Zo draagt het ook bij aan een rechtvaardige transitie.   

Het is ook noodzakelijk. Om klimaatdoelstellingen te halen, moeten we op tijd stoppen met de aanschaf van nieuwe fossiele apparaten. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat we met de verkoop van personenauto’s met verbrandingsmotor in 2030 zouden moeten stoppen. Dat is ook de ambitie van het kabinet. Daarom steunt de minister voor Klimaat en Energie dit initiatief en onderzoekt hij de haalbaarheid. 

De transitie naar emissieloze voertuigen gaat razendsnel en altijd sneller dan verwacht. Ook de zero-emissie bestel- en vrachtauto’s komen er in rap tempo aan. Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor werkgevers. 

Next article