Skip to main content
Home » Future of Food » Onze campagnepartners
Future of Food

Onze campagnepartners

De campagne ‘Future of Food’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

CBL 

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) behartigt als brancheorganisatie de belangen van supermarkten en foodservicebedrijven. Dat doen wij op de thema’s ‘Gezondheid en voedselveiligheid’, ‘Duurzaamheid’, ‘Sterke keten’ en ‘Medewerkers en arbeidsmarkt’. Supermarkten en foodservicebedrijven zijn een belangrijke partij in de voedselvoorziening van Nederland. Nederland leeft van wat supermarkten verkopen en daarom moet het assortiment goed, gezond, duurzaam, veilig en bovenal lekker zijn. Hier zet de branche zich dan ook dagelijks voor in. 

LTO Nederland

LTO Nederland  is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. We behartigen de belangen van onze leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa. We ondersteunen en verbinden ondernemers in de land- en tuinbouwsector. We zetten ons in voor gezonde dieren en planten en een gezonde omgeving en hebben oog voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, waterkwaliteit, natuur en landschap. Als derde werkgeversorganisatie van Nederland zorgen we ook voor goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen in onze mooie sector. 

Next Nature

Next Nature is een future-lab gevestigd in Amsterdam en in het UFO-vormige Evoluon in Eindhoven, waar ze onderzoek doen naar de manier waarop natuur en technologie samensmelten, door de veranderende opvatting van de natuur te visualiseren aan de hand van exposities, lezingen, en publicaties. Hiermee zijn ze een internationaal bekende inspiratiebron voor wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, en anderen die graag filosoferen over de veranderende relatie tussen mens, natuur en technologie. 

European Alliance For Plant-Based Foods 

De European Alliance for plant-based food (EAPF) is een multi-stakeholder alliantie die de verschillende stakeholders van de plantaardige voeding waarde keten alsook maatschappelijke organisaties bijeen brengt om samen de belangen van de plantaardige voeding sector te verdedigen om zo de transitie naar meer plantaardige voeding te versnellen. Onze focus ligt op de creatie van een faciliterend regelgevend kader, een eerlijk speelveld alsook op de creatie van specifieke beleidsmaatregelen die de transitie naar meer plantaardige voeding ondersteunen en versnellen. 

Nepluvi 

Bij NEPLUVI zijn ondernemers aangesloten die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, alsmede ondernemers die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee. De bij NEPLUVI aangesloten bedrijven zijn goed voor tenminste 75% van de werkgelegenheid in de pluimvee-verwerkende industrie. Daarnaast vertegenwoordigen de leden tevens belangrijke marktaandelen in de pluimvee-verwerkende industrie. Zo verrichten de aangesloten pluimveeslachtende bedrijven gezamenlijk meer dan 99% van de slachtingen in Nederland. De pluimveeverwerkende sector verzorgt banen voor meer dan 10.000 mensen. 

KIDV 

Steeds meer ondernemers willen aan de slag met duurzaam verpakken, omdat ze het belang én de kansen zien van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarom adviseert en inspireert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bedrijven met advies op maat. We bieden feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen. 

Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De Raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven. Het College van onafhankelijke experts bestaat uit wetenschappers van diverse universiteiten. 

Next article