Home » Future of Education » Digitalisering in mbo gaat nieuwe fase in
Future of Education

Digitalisering in mbo gaat nieuwe fase in

In alle beroepen waarvoor het mbo opleidt wordt gewerkt met ict. Daarom is het zo waardevol dat de aandacht voor digitalisering in het mbo, prominent in de strategische meerjarenagenda van de MBO Raad staat. MBO Digitaal is sinds 1 januari 2022 onderdeel van de MBO Raad. Deze stap past bij de huidige emancipatie van het mbo, dat steeds nadrukkelijker van zich laat horen. En dat is meer dan terecht.

Opstaan voor een sterk mbo is hard nodig. Sommige mbo-studenten voelen zich tweederangsburgers, zo was te horen in een interview met een van hen in het actualiteitenprogramma Buitenhof. Daarom moeten we af van het idee dat het altijd beter is te streven naar een ‘hogere’ opleiding. Want op de arbeidsmarkt is juist heel veel behoefte aan
mbo-afgestudeerden.  

Niet voor niks pleitte Robbert Dijkgraaf in datzelfde tv-programma onlangs voor een gelijkwaardige benadering van mbo-studenten (geen leerlingen!) en studenten aan het hbo en de universiteit. Dit uit zich in het uitbreiden van internationale stagemogelijkheden, mbo’ers die uitblinken in vakwedstrijden, een introductieweek voor mbo’ers en studentenverenigingen waar mbo’ers ook welkom zijn. Een inclusieve studententijd draagt immers bij aan een inclusieve samenleving. 

Diverse opleidingen 

Net als Dijkgraaf wil Kennisnet afstappen van het hiërarchische denken over middelbare en hogere opleidingen. De minister van Onderwijs en Wetenschap ziet een waaier aan theoretische en praktische opleidingen voor zich die gelijkwaardig gewaardeerd worden. Het past bij de ambitie om het onderwijs te organiseren rond een leven lang leren, waarin studenten sommige vakken op mbo-niveau en andere vakken op hbo-niveau volgen – al naargelang wat de arbeidsmarkt vraagt. Verder zou er meer met digitale modules gewerkt moeten worden, zodat we studenten het broodnodige maatwerk kunnen bieden. 

Niemand valt tussen wal en schip 

Naast de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs verandert de organisatie ook mee. Het mbo had lange tijd nauwere banden met het voortgezet onderwijs, maar werkt nu ook steeds meer samen met het hbo. Er wordt gezocht naar faciliteiten die passen bij het beroepsonderwijs. Zo werkt het mbo wat betreft ict-organisatie steeds meer samen met SURF. Op dit moment is ruim 85 procent van de mbo-instellingen lid van SURF. Deze beweging juicht Kennisnet toe. 

Leermiddeleninfrastructuur

In het belang van doorlopende leerlijnen van voortgezet onderwijs naar het mbo blijft de nauwe samenwerking met Kennisnet op het gebied van leermiddelen, ethiek (publieke waarden), standaarden en enkele voorzieningen en innovatie bestaan. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat Kennisnet in de dit jaar toegekende Groeifonds-aanvraag, ‘Impuls Open Leermateriaal’, duidelijke verbanden legt met het gehonoreerde Groeifonds-voorstel Digitaliseringsimpuls Onderwijs, dat het mbo samen met het hoger onderwijs indiende. Hiermee creëren Kennisnet, MBO Digitaal en SURF een aanbod dat op elkaar aansluit en blijft de kennis- en leermiddeleninfrastructuur gewaarborgd. Dit past naadloos in het plaatje van die waaier van modules waar Dijkgraaf over sprak. 

Nieuwe digitaliseringsfase 

Het mbo is de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Het programma Doorpakken op digitalisering heeft een grote impuls gegeven aan de digitalisering in het mbo. Dat MBO Digitaal nu deel uitmaakt van de MBO Raad is de kers op de taart. Bestuurders omarmen digitalisering nu als volwaardig onderdeel van alle inspanningen op het gebied van onderwijskwaliteit. Daarmee gaan we een nieuwe, meer volwassen fase op het gebied van digitalisering in.  

Meer informatie

Voor meer informatie, ga naar www.kennisnet.nl

Next article