Home » Groente & fruit » De toekomst van de aardappel
Sponsored

Bevolkingsgroei is een wereldwijd probleem. Door deze groei komt in de toekomst de voedselvoorziening onder druk te staan. Welke rol kan de aardappel hierin spelen?

Aardappelteelt vraagt minder zoet water

Marcel Pothof van Goldfish ICT en Ruud Kosters van KTG International zien de ontwikkelingen in hun vakgebied en hebben een heldere visie op de Aardappel in 2037. In de toekomst komt de voedselvoorziening onder druk te staan door de bevolkingsgroei. Armere delen van de wereldbevolking geven nu nog vaak de voorkeur aan rijst en graan, vertelt Ruud Kosters van KTG International.

Hij ziet dit in de toekomst veranderen: “Overheden in landen met een zoetwaterprobleem stimuleren bewust de consumptie van aardappels. Aardappelteelt vraagt nu eenmaal minder zoet water dan rijstteelt. Daarnaast gaat men ook in armere landen steeds bewuster eten en kiest de consument hier vaker voor de hogere calorische waarde van aardappels.”

Steeds meer aardappelsoorten

Ruud voorspelt dat er meer variatie in de aardappelproductie gaat komen: “De productie van aardappels uit homogene zaden in plaats van knollen gaat een vlucht nemen. Omdat de ontwikkelcyclus van zaden veel korter is, zijn er meer mogelijkheden om te experimenteren en te innoveren in productvariëteiten.”

Makkelijker exporteren en vervoeren

Het gebruik van zaden zal resulteren in een verschuiving van de bulkproductie, vertelt Kosters. “Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, moeten we het aardoppervlak zo efficiënt mogelijk benutten. Ik verwacht dat Nederland zich over 20 jaar uitsluitend richt op de productie van hoogwaardig uitgangsmateriaal.

Vroeger stond het Westland vol kassen, nu is de productie verplaatst naar landen als Tanzania en Colombia.

De bulkproductie verschuift naar andere landen. Je ziet dat nu al langzaam gebeuren. Verschillende producenten telen bijvoorbeeld mini-knollen voor de export. De productie uit zaden zal deze ontwikkeling versnellen. Zaden zijn langer houdbaar dan knollen en veel makkelijker te exporteren en te vervoeren, ook naar moeilijk bereikbare locaties zoals bijvoorbeeld de binnenlanden van India.”

Marcel Pothof van Goldfish ICT zag dit eerder gebeuren in de bloemenindustrie: “Vroeger stond het Westland vol kassen, nu is de productie verplaatst naar landen als Tanzania en Colombia, waar geen kassen en elektriciteit nodig zijn dankzij betere weersomstandigheden. Waarom zou het in de aardappelketen niet ook die kant opgaan? In Nederland is de ruimte beperkt, in andere landen niet. Zo kunnen we de productie wereldwijd opschroeven.”

Meer transparantie en betere voedselveiligheid

“Dat sluit prima aan bij de trend dat consumenten steeds minder waarde hechten aan een lokale herkomst. Gezond eten vinden ze belangrijk en ze willen precies weten waar het voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Daarbij eisen ze een constante kwaliteit, het hele jaar door.

Het vastleggen van gegevens wordt dus in de hele keten steeds belangrijker”, aldus Kosters. Ook de overheid gaat hierin steeds verder. Wat dat betreft ziet Pothof de foodsector dezelfde kant opgaan als de farmacie.

“De overheidsregulering neemt sterk toe. De wet- en regelgeving rondom voedselveiligheid wordt voortdurend aangescherpt en de eisen aan de traceerbaarheid van voedsel worden alsmaar strikter. Het vastleggen van data wordt steeds belangrijker, op alle niveaus in de keten.”

Technologische veranderingen

Ook in deze sector speelt technologie een steeds belangrijkere rol volgens Kosters. “De ontwikkelingen gaan razendsnel en volgen elkaar snel op. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wie weet waar we over 20 jaar staan? Werken we dan met zelfrijdende tractoren? Robots die het land bewerken? Satellietbeelden om de gezondheid en groeifase van het gewas te controleren? Misschien print de consument dan wel met één druk op een knop een gezonde maaltijd.”

Data en kennis voor mooiere resultaten

“De grote vraag is natuurlijk wat al deze ontwikkelingen betekenen voor de supply chain”, gaat Pothof verder. “De opbrengst moet nóg hoger en de productie nóg efficiënter. De roep om transparantie en een constante kwaliteit wordt steeds luider.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en het vastleggen van de juiste data helpen om betere keuzes te maken, zodat ieder in de keten mooiere resultaten kan behalen. Zeker als we bereid zijn om deze kennis, tot op zekere hoogte natuurlijk, met elkaar te delen. Samen kunnen we een grote stap voorwaarts maken. Niet alleen in voedselveiligheid en transparantie, maar ook in efficiëntie en constante kwaliteit. Dat is waar wij naartoe willen.”

Goldfish ICT en KTG International zijn benieuwd welke ontwikkelingen u ziet in de aardappelketen en wat uw visie is. Een gedeelde visie op de Aardappel in 2037 brengt ons allemaal verder. Daarom organiseren zij meerdere rondetafelsessies. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 27 september van 15.30 tot 20.00 uur bij de Verspillingsfabriek in Veghel. Schuift u samen met uw partners in de keten bij hen aan om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomst van de aardappel?Klik hier om u online aan te melden voor een van de rondetafelsessies

Next article