Skip to main content
Home » Groente & fruit » We moeten zuinig omgaan met plantenvoeding
Landbouw

We moeten zuinig omgaan met plantenvoeding

De groeiende wereldbevolking zorgt ervoor dat steeds meer voedsel nodig is. Dat betekent dat we landbouwgrond zo efficiënt mogelijk moeten inzetten.

De beschikbaarheid van mineralen, die voedingstoffen voor planten zijn, speelt daarin een belangrijke rol. Om mineralen zo efficiënt mogelijk te gebruiken is door de Nederlandse akkerbouwsector het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) ontwikkeld. Akkerbouwers werken hiermee heel nauwkeurig aan aspecten die helpen zuinig om te gaan met mineralen. Met behulp van dit plan bepalen Nederlandse akkerbouwers bijvoorbeeld steeds nauwkeuriger wanneer gewassen voedingsstoffen nodig hebben.

Bodemleven

Maar ook hoe een gezond bodemleven kan bijdragen aan optimale opname van meststoffen in de wortels van gewassen. Een akkerbouwer moet zoveel mogelijk kunnen produceren, maar dit mag niet ten koste gaan van het milieu. Het gaat er dus om dat de mineralen (en andere voedingstoffen) op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, in de juiste vorm en op het juiste moment voor het gewas beschikbaar zijn. Want alleen als we efficiënt met beschikbare natuurlijke hulpbronnen omgaan kunnen we alle mensen op deze ene aarde voldoende voedsel bieden.

Next article