Home » Innovatie » Limburg investeert in Agro & Food sector
Sponsored

Provincie Limburg is een economisch sterk in ontwikkeling zijnde regio die zowel van nationaal als internationaal belang is. We nemen je mee in twee projecten die hier aan bijdragen.

Proeftuin voor het voedsel van morgen

In de regio rond Venlo werkt men hard aan de verwezenlijking van activiteiten en nieuwe initiatieven betreffende Agro & Food. Doel is om door innovaties en een verregaande samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstituten snel grote stappen te kunnen maken en hét kenniscentrum te worden op dit gebied.

Op Brightlands Campus Greenport Venlo draait alles om gezonde voeding. Hier werken vernieuwers uit het MKB, start ups, wetenschappers en studenten samen aan innovaties betreffende gezonde voeding, kweken en telen, alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen.

Op het campusterrein wordt die kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd

Niet voor niets bevindt Brightlands Campus Greenport Venlo zich in een regio waar de agrifood business behoort tot de meest productieve, duurzame en winstgevende ter wereld. Waar food innovatie in het DNA van ondernemers zit, en crossovers met de logistiek en de maakindustrie voor de hand liggen.

Op het campusterrein wordt die kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state-of-the-art faciliteiten voor business development, fundamenteel en toegepast onderzoek, onderwijs en ontmoeting. Natuurlijk zijn er nauwe verbindingen met de andere drie Brightlands campussen, bijvoorbeeld op het gebied van biobased materialen, smart services en uiteraard gezondheid.

Het campusterrein zelf is volop in ontwikkeling: naast de al aanwezige R&D-faciliteiten in en om de Villa Flora en de Innovatoren, vestigen zich de komende maanden diverse ondernemers en realiseert de Universiteit Maastricht nog dit jaar diverse laboratoriumfaciliteiten.

Afgelopen jaar toonden enkele grote (internationale) bedrijven belangstelling voor de campusontwikkeling in Venlo met als focus ‘gezonde voeding en voedsel’ en onderliggende thema’s zoals Healthy Eating & Food Innovation en de effecten van voeding op de gezondheid.

Innoveins

Peter Korsten is initiatiefnemer van Innoveins. “Innoveins is een initiatief van drie Limburgse ondernemers Botany, Blue Engineering en Bluehub, in samenwerking met de Provincie Limburg.

Een fysieke R&D geeft ondernemers de kans zich met hun core business bezig te houden

We zijn gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo en willen in cocreatie plant, techniek en business verbinden in clusters om innovaties te versnellen in de sector.

Business development zorgt er vervolgens voor dat de innovaties sneller, goedkoper en beter hun weg naar de markt vinden.”

Korsten stelt dat het uiteindelijke doel is een grotere bijdrage te leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening. “Daarnaast is hier veel MKB in de maak- en foodsector met kleine innovaties die veelal moeilijk op de markt te brengen zijn. Door krachten te bundelen en samen te werken, ontstaat massa waardoor het wél mogelijk wordt.”

Research & Development

Korsten stelt dat gewerkt wordt met innovatieclusters. “Deze bestaan uit High Tech, Agro en Business Development bedrijven die samenwerken aan specifieke innovatiethema’s als robotisering, sensoring, zaadtechnologie, waterzuivering en urban farming.

Binnen de fysieke locatie Research & Development die op de campus van Greenport komt, ontmoeten bedrijven elkaar en is er contact met kennisinstituten. De provincie heeft ervaring met campussen en financiert de logistiek. Daarna speelt zij een faciliterende rol.

Een fysieke R&D geeft ondernemers de kans zich met hun core business bezig te houden. Er is geen investering nodig om zelf een R&D afdeling op te zetten. Daarnaast zijn alle kennisdomeinen aanwezig en kan een ondernemer zijn eigen innovatie vermarkten en branden.”Innoveins gaat ook dienst doen als kennisloket waar ondernemersvragen samenkomen met het kennisaanbod.

Grote uitdagingen zijn

– Gezonde voeding voor een groeiende wereldbevolking (healthy diet, human wellbeing, healthy cities)
– Robuuste duurzame productiesystemen (goed uitgangsmateriaal, ecologisch houdbaar, versterking biodiversiteit, eiwittransitie)
– Klimaatneutrale-, circulaire- en biobased economy (energie, water, mest, materialen/chemie, voedselverspilling)

Next article