Home » Klimaat » Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit
Deltawerken

Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit

Lees hier de gastcolumn van gedeputeerde Bert Boerman namens IPO over de klimaatadaptatie in Nederland. Hoe staan wij er voor?

avatar

Bert Boerman

Nederland staat bekend om oplossingen voor overstromingen en wateroverlast met onder andere de Deltawerken. Maar op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie hebben we nog een grote slag te slaan.

Onze omgeving moet beter ingericht worden om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen nodig vanuit verschillende disciplines waarbij we intensiever met elkaar moeten gaan samenwerken. Bij het inrichten van onze ruimte, het verbinden van partijen en het aanjagen van dit soort processen spelen provincies een essentiële rol.

Deze zomer was het bewijs

Experts geven aan dat de veranderingen sneller gaan dan gedacht. De extreme regenval en droogte die voorspeld waren voor het jaar 2050, doen zich nu al voor. Met de warme en vooral droge zomer nog vers in het geheugen, is dit hét moment voor meer acties en samenwerking om de gevolgen van klimaatverandering op onze omgeving te beperken.

Zo werd er afgelopen zomer op landelijk en regionaal niveau crisisoverleg gevoerd over de gevolgen van de hitte.  Klimaatverandering heeft veel gevolgen voor sectoren waarvan je het niet direct verwacht.  Bijvoorbeeld ook voor onze natuur, landbouw, gezondheid, energievoorziening en het functioneren van de ICT en telecom. We moeten ons niet meer laten overvallen, maar proactief met oplossingen komen.

Niet alleen meekoppelen

Klimaatadaptatie wordt nog teveel gezien als een ‘meekoppelkans’. Dat wil zeggen: op het moment dat er toch al een ingreep in de ruimte wordt gedaan, (zoals een nieuw stationsplein) kijken we gelijk of er een mogelijkheid is om meer groen of een  waterberging aan te leggen.

Klimaatadaptatie moet een thema zijn waar wij als overheden -maar ook andere partijen – prioriteit aan geven. Gemeenten, waterschappen en provincies moeten uiterlijk in 2019 een analyse uitvoeren om te kijken waar kwetsbare plekken zitten voor hitte, droogte, overstromingsrisico’s en wateroverlast; de zogenoemde stresstesten.

Maar goede oplossingen kunnen we niet in ons eentje verzinnen. Daarvoor moeten we samenwerken met woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen, zoals ontwikkelaars, om ervoor te zorgen dat we onze omgeving klimaatbestendig inrichten.

Regionaal Adaptatie Plan

Provincies vervullen een essentiële rol hierin. Provincies zijn bezig met het opstellen van regionale adaptatiestrategieën. De kennis en energie vanuit verschillende disciplines hebben wij in Overijssel inmiddels benut voor het opstellen voor een Regionaal Adaptatie Plan.

Daarin hebben we de landelijke Nationale Adaptatie Strategie (NAS) door vertaald naar de regio. We voeren dialogen met partners over diverse vragen: hoe kunnen we de genoemde acties gezamenlijk oppakken; waar is nog extra kennis nodig;  met welke concrete projecten kunnen we in het veld experimenteren.

Hiermee komen we samen met verschillende partijen iedere keer een stapje dichter bij concrete en proactieve oplossingen voor een klimaatadaptieve inrichting.

Next article