Skip to main content
Home » Klimaat » Klimaatakkoord vereist korte én lange termijnstrategie
Klimaat 2019

Klimaatakkoord vereist korte én lange termijnstrategie

Luchtfoto Nederlands landschap
Luchtfoto Nederlands landschap

“Het realiseren van de klimaatdoelstellingen vereist niet alleen de inzet van hernieuwbare en duurzame energiebronnen als zon en wind. Ook aan de opslag van deze energie moet worden gewerkt.”

Richard van der Sanden

Prof. dr. Richard van de Sande

Directeur van het Nederlands Instituut voor Funderend Energieonderzoek (DIFFER) en hoogleraar aan de TU Eindhoven

Dat stelt prof. dr. ir. Richard van de Sanden, directeur van het Nederlands Instituut voor Funderend Energieonderzoek (DIFFER) en hoogleraar aan de TU Eindhoven. DIFFER onderzoekt en ontwikkelt oplossingen voor het wereldwijde energievraagstuk. Het was onder meer betrokken bij de opstelling van de missiegedreven programma’s volgend uit het klimaatakkoord.

Energietransitie

“Om de energietransitie binnen de gestelde tijdspaden te realiseren, moeten we nu echt stappen zetten”, stelt Van de Sanden. “Zonne- en windenergie kunnen op korte termijn worden uitgerold. Het probleem is dat deze bronnen niet constant zijn. Afhankelijk van de windsnelheid en de hoeveelheid zon wisselt het elektriciteitsaanbod.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, moeten wij werken aan de opslag ervan. We kunnen bijvoorbeeld elektrische baterijen inzetten voor dag/nacht variaties en synthetische brandstoffen voor seizoenvariaties. Dat laatste vereist de conversie van elektriciteit naar chemische bindingen. Die synthetische brandstof kun je vervolgens gebruiken als de vraag naar duurzame energie groter is dan het aanbod. Ook kan dit worden ingezet als duurzame kerosine voor de luchtvaartsector.”

Kansen voor elektrochemische industrie

Voor de verdere ontwikkeling van conversie en opslag is kennis én kunde nodig. “Het gaat niet alleen om de grote doorbraak, maar ook om de manier hoe je die kennis vervolgens toepast in de praktijk. Daar ligt een hele grote kans voor de petrochemische industrie om te verduurzamen. Door samen met de maakindustrie op basis van funderend en toegepast onderzoek een compacte, hightech elektrolyzer te ontwikkelen die kostenefficiënt is. Door de inzet van modulaire systemen kan er voorzien worden in grootschalige schone grondstoffen voor industriële processen. Dat is waar Nederland op dit gebied wereldwijd een leidende positie kan innemen.”

Nucleaire energieopwekking

Een van de andere belangrijke opties om de klimaatdoelen ook na 2030 te kunnen realiseren, is volgens Van de Sanden het opwekken van duurzame energie door kernsplijting en mogelijk ook kernfusie tegen het eind van deze eeuw. “In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 98 procent zijn gedaald. Een optie die zeker ook onderzocht moet worden is nucleaire energieopwekking. De bouw en opstart van een nucleaire reactor duurt echter 20 tot 25 jaar. Te laat om nog bij te dragen aan de klimaatdoelen van 2050.”

Next article