Home » Nederland Klimaatneutraal » BPD investeert in duurzame leefomgeving
Sponsored

Als gebiedsontwikkelaar werkt BPD Ontwikkeling nauw samen met gemeenten en zoekt daarbij naar duurzame oplossingen op een breder terrein dan woningen alleen. 

avatar

Patrick Joosen

Regiodirecteur Zuid West van BPD

Regiodirecteur Zuid West van BPD

‘Wij bouwen comfortabele en energiezuinige woningen. Daarin onderscheiden we ons niet van andere ontwikkelaars. Maar we doen veel meer.

Wij denken mee over de inrichting van de leefomgeving en zoeken daarbij klimaatbestendige oplossingen op elk gebied’, aldus Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid West en ambassadeur duurzaamheid van BPD. 

Om te beginnen investeert BPD veel in de energietransitie. ‘Meer dan een kwart van onze woningen is al gasloos en nieuwe woningen bouwen we als het even kan zonder gasaansluiting’, zegt Joosen.

‘In plaats daarvan zijn woningen all electric, goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Afgelopen zomer hebben we de EPC aangescherpt tot 0,26 en daarmee aansluiting gevonden bij de Rabo Groenhypotheek.

Bij grote gebiedsontwikkelingen werken we aan coöperatieve systemen door bijvoorbeeld het benutten van restwarmte. In Waddinxveen koppelen we een windmolen aan een nieuwe wijk.’

De meeste energiewinst is te behalen in bestaande woningen, beseft Joosen. BPD werkt samen met woningcorporatie Woonstad Rotterdam bij de herstructurering van de wijk Wielewaal en streeft daarbij naar de nieuwe BENG-norm (bijna energieneutraal).

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een ander belangrijk thema voor BPD. Joosen: ‘Dankzij onze historische band met gemeenten worden we vaak betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk. Daarbij schenken we veel aandacht aan groen, water en verkeer.

In Waddinxveen hebben we bijvoorbeeld een park en speelbos aangelegd en bomen verplant die elders weg moesten. Bovendien denken we mee over een goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers.’

Mobiliteit speelt met name in de steden ook een rol bij het derde thema: gezond leven. Door voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer prioriteit te geven, kun je het autogebruik en de parkeerdruk terugdringen.

Dit past volgens Joosen in de trend dat mensen steeds vaker kiezen voor ‘gebruik’ boven ‘bezit’. De deeleconomie rukt op en het autobezit daalt.

Joosen: ‘Bij een aantal van onze projecten spelen wij daarop in door kopers van een woning te laten kiezen tussen een privé-parkeerplaats of aansluiting bij een systeem van autodelen. Voordeel is dat we daardoor minder ruimte voor parkeerplaatsen hoeven te reserveren.

Binnenkort ondertekenen we een City Deal onder de naam E-DEELMOBILITEIT om deze ontwikkeling verder te ondersteunen. We doen dit in samenwerking met het bedrijfsleven en met gemeenten, onder andere Rotterdam en Den Haag.’

Tiny village

Om de circulaire economie te stimuleren, het vierde en laatste duurzaamheidsthema, participeert BPD in een ander experiment. In Erasmusveld, een oud volkstuincomplex in Den Haag, heeft BPD voor drie jaar ruimte gecreëerd voor een tijdelijk tiny village.

Daarna wordt dit terrein bebouwd. ‘Het is letterlijk een proeftuin’, stelt Joosen. ‘Er staan inmiddels drie huisjes. De bewoners zijn echte pioniers die regenwater aftappen en met zonnepanelen energie winnen.

Ze hebben geen aansluiting op water, elektriciteit en gas en zijn volledig zelfvoorzienend. Dit experiment biedt ons ook een basis om vroegtijdig community building te faciliteren.’

Next article