Skip to main content
Home » Nederland Klimaatneutraal » Installatiebranche vervult sleutelrol bij energietransitie
Energietransitie

Installatiebranche vervult sleutelrol bij energietransitie

Of Nederland in 2050 CO2-neutraal is? Doekle Terpstra, is overtuigd van wel. Hij legt uit waarom de installatiebranche een sleutelrol gaat vervullen in de energietransitie.

avatar

Doekle Terpstra

Voorzitter van UNETO-VNI

De installatiebranche heeft in de afgelopen jaren een enorme transformatie ondergaan. “Met behulp van producten als warmtepompen, zonnepanelen en mechanische ventilatie met warmteterugwinning kunnen we ervoor zorgen dat woningen en gebouwen geen fossiele energie meer verbruiken.

Maar niet alleen in de gebouwde omgeving, ook in de infrastructuur, industrie en mobiliteit maakt de technisch dienstverlener in toenemende mate het verschil.”

Energieregisseur

De installatiebranche is niet meer te vergelijken met tien jaar geleden. De innovaties volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Waar voorheen de installateur vooral onderaannemer was, wordt hij nu in toenemende mate spelbepaler.

De rol van installateur wordt steeds breder en zijn toegevoegde waarde in de keten neemt alleen maar toe. Terpstra: “De installateur ontwikkelt zich steeds meer tot energieregisseur. De installateur van vandaag heeft kennis van energie en energievoorziening.

Hij kan de zakelijke opdrachtgever en consument ontzorgen: van advies en uitvoering van de werkzaamheden tot en met beheer en onderhoud. Je ziet al installatiebedrijven die de hele energieketen overnemen van klanten.

Zij geven advies, leggen de systemen aan, verzorgen het onderhoud en kopen energie in. Kortom: De installatiebranche gaat de komende jaren écht het verschil maken bij de transitie naar CO2-neutrale gebouwen en woningen.”

Ruggengraat

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energiebeleid, zorg, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit.

Terpstra: “De technische installatiebranche ontwikkelt zich tot de ruggengraat van deze transformatie. Zonder deze sector  kunnen we deze vraagstukken simpelweg niet oplossen.

Dat betekent ook dat wij als sector fit for the future moeten zijn door in te spelen op de veranderingen. Het gaat daarbij niet alleen over het verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook over oplossingen als levensloopbestendig wonen, smart buildings, smart cities en slimme mobiliteit.

De veranderende rol van de installateur zien we ook terug in de werkzaamheden. De installatiebranche is al lang niet meer de sector van het traditionele ambacht. Het beroep van installateur is veelzijdig geworden. Hij komt met inventieve en slimme oplossingen waarbij ICT de component is die alle technische oplossingen verbindt.”

“In de bestaande bouw zullen we biogas en groen gas nog jaren nodig hebben als transitiebrandstof”

Integrale aanpak

Terpstra is ervan overtuigd dat de installatiebranche een grote rol kan spelen bij het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. Het enthousiasme om die maatschappelijke rol te vervullen, lijkt steeds groter te worden binnen de installatiebranche.

Zo ziet Terpstra binnen de sector een run op de opleidingen voor duurzame technieken. Veel bedrijven zijn zich aan het toeleggen op de vraagstukken van morgen en ook bij de klanten groeit de interesse in energiezuinige systemen.

Terpstra: “Installatiebedrijven hebben de knowhow en de capaciteit om zowel utiliteitsgebouwen als woningen massaal aan een gunstiger energielabel te helpen. Met heldere keuzes kunnen we de vaart erin krijgen.

Wij zetten ons tot het uiterste in, nu al. Onlangs hebben wij nog een convenant ondertekend met de overheid om tot 2020 tien petajoule extra te gaan besparen. Deze besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens!”

Aardgasvrije nieuwbouw

Volgens Terpstra moet het nieuwe kabinet het voortouw nemen om de energietransitie nog meer vaart te geven. “Er wordt nu van alles verkend en uitgeprobeerd, maar het zijn muizenstapjes.

Onze leden hebben een enorme behoefte aan richting. Het nieuwe kabinet zou een tomeloze ambitie moeten hebben op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast zou de Rijksoverheid ook veel meer launching customer voor het eigen vastgoed moeten zijn. En bij nieuwbouwwoningen kan de overheid de knoop doorhakken door voortaan alleen aardgasvrije nieuwbouw toe te staan.

“Wat ons betreft kan dat al op korte termijn. In de bestaande bouw ligt dat anders, daar zullen we biogas en groen gas nog jaren nodig hebben als transitiebrandstof. Ook hier kunnen we echter stappen zetten met bijvoorbeeld hybride warmtepompen in combinatie met de cv-ketel.

Tot slot vragen wij meer aandacht voor de toepassing van energiemanagementsystemen in de utiliteit. Als we die grootschalig toepassen hebben wel al zo’n 30 petajoule aan energiebesparing te pakken. Waar wachten we nog op?”

Cruciale rol

Voor gemeenten en provincies is een cruciale rol weggelegd in de energietransitie, meent Terpstra. “Je kunt landelijk de kaders aangeven, maar uiteindelijk moet het regionaal en lokaal gebeuren. Er is daarbij geen one size fits all oplossing. Vanuit de installatiebranche willen we onze bijdrage leveren in samenwerkingsverbanden met decentrale overheden.”

“Als gevolg van de energietransitie verwachten wij niet alleen een spectaculaire groei van de omzet van 17 miljard euro dit jaar naar ruim 20 miljard in 2021, maar ook een toename van de werkgelegenheid met tienduizenden banen. 

Een keuze voor een technische opleiding biedt dus 100% baangarantie! We pakken als sector onze rol en komen met innovatieve oplossingen. Daag ons vooral uit!”

Next article