Skip to main content
Home » Verpakkingen » Kan het ook met minder voedselverpakkingen?
Voedselverpakking

Kan het ook met minder voedselverpakkingen?

Voedselverlies is een wereldwijd probleem en staat daarom ook in Europa hoog op de agenda. Een onderzoek voor zes voedselcategorieën leverde interessante resultaten op.

Een Vlaamse studie in opdracht van OVAM en FostPlus toont aan dat verpakking een belangrijke rol kan spelen bij het vermijden van voedselverlies. Dit werd onderzocht voor zes voedselcategorieën en leverde interessante resultaten op.

Verpakkingsoptimalisatie betekent in vele gevallen nog steeds verpakkingsreductie. Deze reductie stuit echter op zijn limieten wanneer de verpakking zijn primaire functies, namelijk het beschermen en bewaren van het voedsel dreigt te verliezen en aanleiding zal geven tot voedselverlies.

De nood aan portieverpakkingen, hersluitbare verpakkingen enzovoort zal nog steeds stijgen.

Hierbij mogen we zeker niet vergeten dat de milieu-impact van het verpakte levensmiddel veelal een stuk hoger ligt dan deze van de verpakking zelf. Daarom kan het toevoegen van een beetje extra verpakking voordelig zijn voor het milieu, op voorwaarde dat dit effectief leidt tot minder voedselverlies.

Door de wijzigingen in de maatschappij is het ook steeds belangrijker dat de consument de hoeveelheid voedsel kan kopen die nodig is. De nood aan portieverpakkingen, hersluitbare verpakkingen enzovoort zal nog steeds stijgen.

Uit de studie ’voedselverlies en verpakking’ blijkt dat dit voor alle levensmiddelen afzonderlijk bekeken moet worden in een breder perspectief waarin alle stappen in de levenscyclus van het voedingsmiddel bekeken worden. Er is geen algemene ideale oplossing omdat dit afhankelijk is van het type product, de distributievorm en de eindconsument.

OVAM: Lees hier het hele onderzoek.
 

De tabel geeft een overzicht van de percentages die het evenwichtspunt vormen tussen voedselverlies en verpakking. Dit betekent dat wanneer meer dan dit percentage voedselverlies optreedt, het alternatief met iets meer verpakking toch een lagere milieu-impact zal hebben.

Wanneer voor brood bijvoorbeeld meer dan één procent (half sneetje voor een groot brood) weggegooid wordt, is de klimaatimpact voor de extra verpakking van kleine broden reeds gecompenseerd. In vele gevallen bestaat het alternatief uit kleinere verpakkingen, maar er werd eveneens gekeken naar alternatieve systemen. Bij brood bijvoorbeeld werd ook het effect van het invriezen van brood, thuis af te bakken broodjes, broden die afgebakken worden in het verkooppunt, enzovoort bestudeerd.

Hoewel het verhogen van het verpakkingsmateriaal voor velen contra-intuïtief lijkt, toont deze studie aan dat vanuit milieustandpunt het dikwijls voordeliger is om twee kleinere pakjes te kopen dan één grote. Dit uiteraard steeds onder de conditie dat er dan ook minder voedsel weggegooid wordt.

Next article