Skip to main content
Home » Water » De watercrisis wordt steeds groter: het tij moet gekeerd worden
Sponsored

“Water is de meest belangrijke levensvoorwaarde voor mensen, en staat onder druk. Naarmate de klimaatcrisis vordert, worden de waterproblemen alleen maar groter. Er is te weinig oog voor de omvang en de impact ervan op de meest kwetsbaren”, waarschuwt Dieneke van der Wijk, algemeen directeur bij Simavi.

Volgens de Verenigde Naties leven 1,4 miljard mensen waaronder 450 miljoen kinderen in zeer kwetsbare gebieden met grote waterschaarste. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Klimaatverandering leidt wereldwijd tot extreme droogte, overstromingen en verslechterde waterkwaliteit. Oók in Europa is de watercrisis urgent. Maar de grootste problemen raken de meest kwetsbare gemeenschappen in Afrika en Azië. Dat komt omdat zij economisch, sociaal en technologisch het minst weerbaar zijn tegen de waterproblemen. 

Vrouwen en meisjes dragen de zware last van de watercrisis

“De afgelopen maanden bezocht ik Kenia en Bangladesh. De problemen raken daar nu al het hart van gemeenschappen. De vanzelfsprekendheid van het hebben van water is daar niet.  In 8 op de 10 huishoudens zonder eigen wateraansluiting zijn vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor het halen van water. Naar schatting besteden zij hier dagelijks 200 miljoen uur aan, tijd die zij niet kunnen besteden aan bijvoorbeeld school of werk. Als water schaarser wordt, kost het hun nog meer tijd om water te halen. Dit versterkt de sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en maakt hen kwetsbaar voor uitbuiting en (seksueel) geweld”, aldus Van der Wijk.

Investeer in vrouwen voor echte verandering

Door de toenemende gevolgen van klimaatverandering op watervoorzieningen is het essentieel om in lokale oplossingen te investeren, maar dat gaat niet zomaar. “Het geld dat beschikbaar is om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken bereikt de mensen die het hardst geraakt worden vrijwel niet. Aanvraagprocessen hiervoor zijn lang,
bureaucratisch en ingewikkeld. Voor kleine lokale dorpsgemeenschappen is het vrijwel onmogelijk om hun stem te laten horen aan de geldverstrekkers op het hoogste niveau”, deelt Van der Wijk. 

Simavi zet zich in om dat gat te dichten. Onze investeringen volgen niet uit complexe procedures, maar vanuit vertrouwen. “We scheppen wel voorwaarden, maar we willen vooral de lokale partners met wie we samenwerken in staat stellen laagdrempelig initiatieven te ontplooien om waterproblematiek snel aan te pakken en daarin vrouwen de leiding te laten nemen. Zij kennen de watersituaties in hun gebieden en hebben vaak praktische oplossingen om waterproblemen aan te pakken. Dit kan bi voorbeeld gaan over het verbeteren of repareren van de waterinfrastructuur, het planten van bomen om het grondwaterpeil te verbeteren of het opzetten van de dialoog tussen overheid en lokale gemeenschap. We slaan twee vliegen in één klap: we streven gelijkheid na door te investeren in snelle wateroplossingen voor en door vrouwen”, zegt Van der Wijk.

Simavi bouwt al bijna 100 jaar aan een goede basis voor de meest kwetsbare gemeenschappen. Want water is de basis – nu en voor toekomstige generaties. We nodigen iedereen uit om op Wereld Waterdag aan te sluiten bij de missie van Simavi.” 

Meer informatie

Wilt u zelf (of met uw bedrijf) bijdragen aan lokale wateroplossingen en investeren in vrouwen? Word dan donateur van Simavi, of kijk hoe u op andere manieren in actie kunt komen voor de toegang tot veilig drinkwater. Ga naar simavi.nl/doemee voor meer informatie.

Dieneke van der Wijk

Algemeen directeur Simavi

Next article