Skip to main content
Home » Water » Investeren in water als duurzame katalysator
Sponsored

Investeren in duurzame ontwikkeling voor nu en morgen? Volgens Toine Ramaker, directeur van Stichting Water For Life, maken we de meeste impact met de realisatie van Sustainable Development Goal 6 (SDG 6): schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen, wereldwijd. Daarom is een collectief van Nederlandse drinkwaterbedrijven in 2004 gestart met Stichting Water for Life.  

Waarom is schoon drinkwater belangrijk? 

“In Nederland is drinkwater altijd schoon en beschikbaar. Maar in veel andere landen is dat niet vanzelfsprekend. Wereldwijd hebben 2 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater en 2,5 miljard mensen beschikken niet over goede sanitaire voorzieningen. Hierdoor groeit de kans op ziektes zoals tyfus en cholera. Jaarlijks sterven 1,5 miljoen mensen, vooral kinderen, door vervuild water.”  

Hoe draagt de inzet van Nederlandse waterkennis bij aan SDG 6?  

“Vijf Nederlandse waterbedrijven steunen Stichting Water for Life om zo bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door de steun aan Water for Life hebben inmiddels 1,6 miljoen mensen toegang tot water en/of sanitatie gekregen. Daarbij zetten we Nederlandse waterexpertise in en zorgen we dat de projecten kwalitatief goed worden uitgevoerd. Ook steunen we lokale waterbedrijven zodat zij de water- en sanitatie infrastructuur tot in lengte van jaren kunnen onderhouden.” 

Hoe geeft water meer kansen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s?) 

“Water is een randvoorwaarde voor het halen van veel SDG’s. Als mensen bijvoorbeeld minder lang hoeven te lopen voor water, blijft er meer tijd over om te werken en zo een beter inkomen te hebben. Als kinderen minder vaak ziek zijn, kunnen ze vaker naar school. Als vrouwen minder ver hoeven te lopen voor water, zorgt dat voor gelijke kansen. En omdat water niet meer gekookt hoeft te worden, is er minder houtkap en CO2-uitstoot. Zo is toegang tot water en sanitatie de basis van duurzame ontwikkeling.”   

Hoe garanderen jullie dat 100 procent naar de projecten gaat? 

“Dit kunnen we garanderen doordat overheadkosten worden gedekt door financiers die lopende projecten met lokale waterbedrijven steunen. Met de donaties aan Water for Life leggen wij waterleidingen aan, bouwen watertappunten en toiletten en verzorgen we hygiënetrainingen voor de allerarmsten. Die projecten bereiden we voor en implementeren we in samenspraak met lokale gemeenschappen en het lokale waterbedrijf, waardoor we dit efficiënt en duurzaam kunnen doen.”  

Hoe kan de lezer direct impact maken?  

“Bijdragen kan op diverse manieren. Door samen te werken met Water for Life kan een bedrijf MVO-beleid concreet maken, op een manier die past bij de organisatie. Wij zijn op zoek naar partners en bedrijven die actief willen bijdragen aan dit belangrijke thema. Bedrijven kunnen een project of deelproject adopteren met directe donaties of een actie voor fondsenwerving organiseren. Met vijftien tot twintig nieuwe projecten per jaar is er altijd iets te kiezen in de vele landen waar we werkzaam zijn. Particulieren kunnen donateur worden voor 5 cent per dag. Daarmee kunnen we ieder jaar één persoon van veilig water voorzien. Dus ook een kleine bijdrage heeft een enorme impact.” 

Next article