Home » Water » Onze campagnepartners
campangepartners

Onze campagnepartners

De campagne ‘Water’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Vereniging Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is een moderne werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De Vereniging van Waterbouwers telt in totaal circa 90 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven als middelgrote en kleine bedrijven zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen. 

DGBC

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering. United Nations

Water is van levensbelang. Schoon zoet water is nodig om te drinken en te zuiveren, om onze gewassen, vee en industrie te voorzien en om de ecosystemen waarvan al het leven afhankelijk is, te creëren en in stand te houden. Gemakkelijk toegankelijk zoet water – in rivieren, meren, wetlands en watervoerende lagen – vertegenwoordigt echter minder dan één procent van al het water in de wereld. Daarom ondersteunt UNEP landen om het beheer, de bescherming en het herstel van de zoetwaterecosystemen van de wereld op geïntegreerde wijze te bevorderen en tegelijkertijd de veerkracht bij natuurrampen en conflicten te vergroten. Onze doelen bij dit werk zijn het ondersteunen van menselijk welzijn, het bevorderen van inclusieve groei, het verbeteren van de milieugezondheid en het vergroten van de veerkracht terwijl het risico op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen wordt verminderd. Deze inspanningen helpen de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren.

TNO 

Een veiliger, gezonder en duurzamer leven. Dat is waar TNO voor gaat. Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie zijn we het vliegwiel voor innovatie. We maken kennis dienstbaar aan het algemeen belang. Onze ruim 3400 professionals werken dagelijks aan onze missie en geven daar invulling aan via onze strategie. Onze missie: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren. Zo versterken we op een duurzame manier de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving. 

Next article