Home » Water » Onze campagnepartners
campangepartners

Onze campagnepartners

De campagne ‘Water’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Milieu Centraal  

Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie. Milieu Centraal is de praktische gids voor consumenten voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: Hoe kan ik mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.    

European Alliance For Plant-Based Foods  

De European Alliance for plant-based food (EAPF) is een multi-stakeholder alliantie die de verschillende stakeholders van de plantaardige voeding waarde keten alsook maatschappelijke organisaties bijeen brengt om samen de belangen van de plantaardige voeding sector te verdedigen om zo de transitie naar meer plantaardige voeding te versnellen. Onze focus ligt op de creatie van een faciliterend regelgevend kader, een eerlijk speelveld alsook op de creatie van specifieke beleidsmaatregelen die de transitie naar meer plantaardige voeding ondersteunen en versnellen. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) vanuit de Verenigde Naties 

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat internationale inspanningen leidt om honger te verslaan. Ons doel is om voedselzekerheid voor iedereen te bereiken en ervoor te zorgen dat mensen regelmatig toegang hebben tot voldoende hoogwaardig voedsel om actieve, gezonde levens te leiden. Met 195 leden – 194 landen en de Europese Unie – werkt de FAO in meer dan 130 landen wereldwijd. Sluit je bij ons aan om een wereld zonder honger en armoede te creëren. 

NCV 

Als een krachtige vertegenwoordiger fungeert de NCV als stem voor de Nederlandse cosmeticabranche, zowel op nationaal als internationaal niveau. Door middel van doelgerichte en strategische lobby-inspanningen en constructieve overleggen met betrokken partijen, verzekert de NCV dat de belangen van de cosmetica-industrie worden gewaarborgd en gepromoot. 

Next article