Skip to main content
Home » Water » ‘Zonder wetlands heeft de mensheid een probleem’ 
Sponsored

Klimaatverandering en de invloed van menselijke activiteiten bedreigen wetlands wereldwijd, en daarmee ook de mensheid. Wat zijn wetlands en waarom zijn ze zo belangrijk? 

“Wetlands zijn natte ecosystemen die op veel plekken voorkomen, van de Himalaya tot onze eigen Wadden”, legt Pieter van Eijk van de non-profitorganisatie Wetlands International uit. “Hoewel ze slechts zes procent van het aardoppervlak beslaan, herbergen ze 40 procent van de biodiversiteit. Mensen zijn in grote mate afhankelijk van deze gebieden, bijvoorbeeld voor visserij en voor bescherming tegen overstromingen. Sinds 1900 is maar liefst 70 procent van de wereldwijde wetlands verloren gegaan of ernstig aangetast. Wij werken wereldwijd aan bescherming en het herstel van deze waardevolle ecosystemen.” 

Bijvoorbeeld met het Building with Nature-project in Demak, Indonesië. Wat hebben jullie daar gedaan? 

“In Demak ondervindt de kust ernstige erosie als gevolg van degradatie van mangrovebossen”, vertelt Apri Astra, coördinator binnen het Deltas en Kusten programma. “Door het wegpompen van grondwater voor menselijk gebruik zakt het land daar tot onder zee-niveau. Hele dorpen zijn al in zee verdwenen.  

We combineren traditionele waterbouwoplossingen met natuurherstel om deze problemen tegen te gaan. Met Delftse ingenieurs hebben we gevlochten rijshouten dammetjes aangelegd die de golven dempen en om sediment langs de kust in te vangen. Zo herstellen we een modderige ondergrond waarop de mangrovebossen weer gaan groeien. Die mangroven beschermen vervolgens het achterland.”  

“We werken samen met de lokale bevolking en nemen hun ideeën en belangen mee. Meer bewustzijn en betrokkenheid zorgt ervoor dat deze maatregelen op de lange termijn in stand gehouden worden. We werken daar nu aan het versterken van de weerbaarheid van de 70.000 inwoners aan deze kust, zodat ze om kunnen gaan met de bedreigingen.” 

Wat zijn de cruciale factoren voor succes voor jullie organisatie? 

“Ons doel is om te laten zien dat het mogelijk is om wetlands te beschermen en herstellen en zo armoede te bestrijden, klimaatverandering tegen te gaan en bijzondere plant- en diersoorten te beschermen. Ons doel is dat anderen, inclusief overheden en bedrijven, onze projecten uitbreiden en elders repliceren”, zegt Van Eijk, Hoofd van het Deltas en Kusten programma. “Met universiteiten ontwikkelen we de kennis die daarvoor nodig is. En we helpen de overheid om plannen en regelgeving te maken die bescherming en herstel van wetlands stimuleert.” 

“En ten slotte is financiering natuurlijk belangrijk. We verbinden veelbelovende projecten met giften en investeringen. Op wetlands.org/support-us staat meer informatie over het steunen van Wetlands International.” 

Pieter van Eijk

Programmaleider Deltas en Kusten programma
Wetlands International

Apri Astra

CoördinatorDeltas en Kusten programma
Wetlands International in Indonesië

Next article