Skip to main content
Home » Zero Emissions Day » “Absoluut hoop op duurzamere toekomst, maar het is 5 voor 12”
Duurzaam

“Absoluut hoop op duurzamere toekomst, maar het is 5 voor 12”

Bedrijven spelen een cruciale rol in het streven om tegen 2050 de uitstoot op aarde naar ‘net zero’ te krijgen. Daarmee dragen ze niet alleen bij aan een leefbare planeet, maar het dient ook hun eigen belang, zegt Niklas Hagelberg, Senior Programme Officer bij UN Environment Programma (UNEP) en coördinator van het subprogramma klimaatverandering. 

Hagelberg monitort onder meer het klimaatactieprogramma van UNEP, wat ook inhoudt dat hij volgt hoe landen toewerken naar zero. Maar welk concreet verschil maakt het als dit doel in 2050 zou worden bereikt? Hagelberg wijst erop dat we nu op weg zijn naar een opwarming van minimaal 2,8 graden. Omdat dit abstract kan klinken, vergelijkt hij het met koorts: een kleine temperatuurstijging kan onze gezondheid al ernstig aantasten. Voor de planeet zijn de gevolgen van een temperatuurstijging ook enorm: het kan ecosystemen en sociaaleconomische structuren ingrijpend verstoren. 

Bij 1,5 graad opwarming zal ‘slechts’ de helft van de koraalriffen verdwijnen, maar bij 2 graden zullen ze vrijwel allemaal verdwijnen. Dat heeft weer gevolgen voor visserij en dus voor voedselprijzen. Aangezien extreem weer door klimaatverandering vaker voorkomt, vormt dat óók een bedreiging voor voedselproductie, waardoor de prijzen al helemaal kunnen exploderen. Op sommige plaatsen is klimaatverandering al duidelijk zichtbaar en heeft het economische gevolgen. “Zo was het ooit vanzelfsprekend om op natuurijs te schaatsen in landen als Nederland en Finland. Dat is steeds meer een zeldzaamheid”, zegt Hagelberg. 

Zo was het ooit vanzelfsprekend om op natuurijs te schaatsen in landen als Nederland en Finland. Dat is steeds meer een zeldzaamheid

Een belangrijk onderdeel van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de UN. De SDG’s fungeren als blauwdruk voor een betere wereld en ze gaan over allerlei verschillende zaken, van honger en gezondheid tot onderwijs en klimaat. Hagelberg: “Hoewel de SDG’s misschien niet allemaal in elkaars verlengde lijken te liggen, zijn ze sterk verbonden. Als we klimaatverandering bijvoorbeeld niet aanpakken, zal dit gevolgen hebben voor de voedselproductie, wat weer zal leiden tot meer honger en ongelijkheid.”

Efficiënter beleid 

Bedrijven en organisaties spelen een cruciale rol bij het realiseren van de SDG’s. Vaak richten ze zich op een beperkt aantal SDG’s, omdat dit efficiënter en effectiever zou zijn. Hagelberg denkt echter dat het wel degelijk mogelijk is om als organisatie een bijdrage te leveren aan meerdere doelen. Een verschuiving naar meer plantaardige voeding kan bijvoorbeeld goed zijn voor gezondheid, klimaat, oceanen én het vasteland, terwijl ook honger en armoede worden aangepakt. 

Met efficiënter beleid kunnen bedrijven hun kosten én CO2-uitstoot verminderen. “Een winkelcentrum dat oude verlichtingssystemen en koeleenheden vervangt door energiezuinige modellen, verbruikt niet alleen minder energie, maar kan daardoor ook betere lonen aan werknemers bieden. “Dit soort maatregelen zijn daarnaast belangrijk vanwege de reputatie van bedrijven. Als ze niets doen, terwijl steeds meer mensen bezorgd zijn over klimaatverandering, kunnen ze uit de gratie raken.” 

“Aangezien het door de klimaatcrisis nu 5 voor 12 is voor de planeet, zijn zowel macro- als microveranderingen nodig”, zegt Hagelberg. “Overheden, bedrijven, individuen; iedereen speelt een rol. En met innovatieve oplossingen, stimuleringsmaatregelen en verschuivingen in maatschappelijke waarden, is er absoluut hoop op een duurzamere toekomst.” 

Niklas Hagelberg

Senior Programme Officer UNEP en coördinator subprogramma klimaatverandering

Next article