Home » Zero Emissions Day » Hoe kan chemie helpen bij het terugdringen van emissies?
Sponsored

Chemische  productie  en  emissiereductie  moeten hand in hand gaan. Van  de  wekker waarmee je wakker wordt tot de zonnepanelen op je dak en van je telefoonlader tot de elektrische auto waarmee je thuiskomt: voor maar liefst 96 procent van alles dat geproduceerd wordt, zijn chemicaliën onmisbaar. [1] LyondellBasell is een leider in de wereldwijde chemische industrie met een ambitieuze duurzaamheidsstrategie. “Zonder chemicaliën is het onmogelijk om de wereldwijde klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen”,  zegt Ronald van Klaveren, vice president Global Chemical Sales & Sustainability bij LyondellBasell. We bespreken met hem hoe LyondellBasell haar  CO2-uitstoot terugbrengt.

Hoe zet uw bedrijf zich in om emissies te verminderen?

“LyondellBasell erkent de urgentie van klimaatactie.  Als leider in de chemische industrie is het ons doel om oplossingen te creëren voor een dagelijks duurzaam leven. Wij zien duurzaamheid als een kans, het staat meer dan ooit centraal in de manier waarop we werken en waarde creëren. Nu en in de toekomst. 

Wij zetten ons in om de uitstoot in onze eigen activiteiten en in de waardeketen te verminderen. We helpen onze klanten bij het waarmaken van hun klimaatambities en dragen bij aan de omschakeling naar een koolstofarme wereld. Onze producten zijn nodig voor de energietransitie, ze worden op veel plekken gebruikt voor het creëren van duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld bij de productie van zonnepanelen, windmolenbladen en emissievrije auto’s.”

Wat betekent dat in de praktijk?

“Wij hebben een van de meest ambitieuze doelen in de industrie. We willen de CO2-uitstoot door onze eigen productieprocessen en de energie die we inkopen verminderen met 42 procent in 2030. [2] Deze vorm van uitstoot noemen we ook wel scope 1 en 2 emissies. Daarnaast heb je uitstoot in de waardeketen van leveranciers, van klanten en het gebruik van onze producten tot die aan het einde van hun levensduur zijn. Om die omlaag te brengen is voor ons een stuk lastiger, omdat we daar geen directe invloed op hebben. Deze emissies worden scope 3 genoemd en vertegenwoordigen verreweg het grootste deel van de uitstoot die wij als bedrijf rapporteren. We hebben ons gecommitteerd om deze indirecte emissies in de komende zeven jaar met 30 procent te verminderen. [3] In 2050 willen we netto nul scope 1 en scope 2 emissies van broeikasgassen door de wereldwijde activiteiten. [4] Een beetje een technisch verhaal misschien, maar wel belangrijk om te noemen.” En dan gaat het erom die doelstellingen te behalen natuurlijk. Daarom heeft LyondellBasell al diverse initiatieven voor uitstootvermindering gerealiseerd en staan er nog veel meer op de planning. Een paar voorbeelden: 

Koolstofarme energie

“We verhogen ons gebruik van hernieuwbare en koolstofarme energie, voornamelijk door middel van stroomafnameovereenkomsten (PPA’s) en samenwerking met onze nutsleveranciers. We hebben al bijna 75 procent van onze doelstelling veiliggesteld om in 2030 minstens 50 procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen.” 

Elektrificatie

“We willen een deel van onze activiteiten in Duitsland elektrificeren en we onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van een pilot-elektrische stoomkraakoven in de VS. Op schaal heeft die het potentieel directe emissies van de kraakinstallatie tot 90 procent te verlagen. Dat zijn veelbelovende ontwikkelingen.”

Alternatieve brandstoffen 

“We schakelen over op koolstofarme brandstoffen voor onze productie.  Onze toonaangevende onderzoeks- en ont-wikkelingsafdeling is voortdurend bezig met nieuwe technologieën die bijdragen aan verduurzaming. We werken bovendien samen met anderen in de industrie om nieuwe, veelbelovende technologieën te onderzoeken, zoals de productie van waterstof en ammoniak.” 

Opkomende technologieën

“We zijn blij met de recente goedkeuring door de Raad van State om CO2 uit de industrie in de haven van Rotterdam te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee – de zogenaamde carbon capture and storage (CCS). CCS is een goede eerste stap om de uitstoot te helpen verminderen. Tegelijkertijd onderzoeken we samenwerkingsmogelijkheden om CO2-gebruik technologisch en commercieel volwassen te maken. Wij geloven in het potentieel van CO2-gebruik als alternatief voor permanente opslag. Het kan scope 1 en scope 2 emissies verminderen door CO2 af te vangen en scope 3 emissies verminderen door de afgevangen CO2 om te zetten in hoogwaardige chemicaliën die fossiele grondstoffen kunnen vervangen.”

Stopzetting raffinaderij

“We zijn van plan onze raffinaderij-activiteiten in de Verenigde Staten uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 te sluiten. Deze sluiting zal naar verwachting onze scope 1 en 2 broeikasgasemissies verlagen met meer dan 3 miljoen ton per jaar en onze scope 3 emissies met ongeveer 40 miljoen ton per jaar.”

Hoe zit het met de acties in Nederland?

“We hebben een lange historie hier in Nederland, die teruggaat tot 1972, toen we onze grootste productielocatie opstartten in de haven van Rotterdam (Botlek). Vandaag de dag hebben we vijf vestigingen verspreid over het hele land en investeren we in het behalen van onze doelstellingen en het produceren van meer duurzame en koolstofarme oplossingen voor onze klanten. We hebben een trackrecord van voortdurende innovatie en verbetering, onze Botlek en Maasvlakte sites presteren ruim boven de industrie benchmarks in termen van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie.” 

“We hebben een kunststofrecyclingfabriek, Quality Circular Polymers (QCP), in Geleen. QCP produceert ge-recycled materiaal voor gebruik in alledaagse producten zoals Samsonite koffers, onderdelen voor drogers, zout-trechters voor vaatwassers en stofzakken voor stofzuigers. We hebben bovendien een belang van 50 procent verworven in Stiphout Industries, een bedrijf in Montfort dat zich bezighoudt met de inkoop en verwerking van plastic verpakkingsafval na consumptie. Stiphout Industries heeft een verwerkingscapaciteit die gelijk staat aan de hoeveelheid plastic verpakkingsafval die jaarlijks door meer dan 500.000 Nederlanders wordt geproduceerd.”

“Als we verder willen gaan, is infrastructuur nodig. Alleen al het elektrificeren van onze activiteiten betekent dat onze netaansluitingscapaciteit tien keer zo groot moet worden als nu. Voor een emissieloze toekomst is samenwerking in de hele keten nodig. Of het nu gaat om leveranciers, klanten, overheid, academici of andere industrieën, we moeten onze acties op elkaar afstemmen. Zonder chemie is het onmogelijk de wereldwijde klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te behalen.” 

Meer informatie

Meer weten over waarom en hoe LyondellBasell zich inzet voor duurzaamheid? Bekijk hun verslag en informatie over de factoren die hun toekomstgerichte verklaringen kunnen beïnvloeden hier.

[1] Deloitte, 2022
[2] Ten opzichte van een 2020 basislijn
[3] Ten opzichte van een 2020 basislijn
[4} Ten opzichte van een 2020 basislijn

Next article