Home » Zero Emissions Day » De weg naar zero emissie: “het moet realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar zijn”
Zero Emissions Day

De weg naar zero emissie: “het moet realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar zijn”

Mobiliteit is en blijft onmisbaar in binnensteden. Een toekomstbestendige stad, die zowel bereikbaar als leefbaar blijft, dwingt beleidsmakers echter tot een andere aanpak van stedelijke infra. De vraag die vraag die centraal staat is wat doen al die steden er nu eigenlijk zelf aan om dit voor elkaar te krijgen? Aan de ene kant roepen steden dat ze allemaal zo snel mogelijk emissieloos willen zijn, terwijl het nationaal beleid er op is gericht om autorijden over de hele linie duurder te maken. Een allerminst prettige situatie voor de burger, betoogt Frits van Bruggen, algemeen voorzitter RAI Vereniging.  

Beleid vs. uitvoering 

“Er bestaat, als ik de huidige ontwikkelingen overzie, een enorme discrepantie tussen beleid en uitvoering. Als er een ding duidelijk is dan is het wel dat zero emissie steden er niet vanzelf komen. Er is een serieuze systeemsprong nodig om die transitie naar zero emissie stadslogistiek te maken. Aan de automotive sector zal het niet liggen. Onze branche is prima in staat, dat blijkt ook uit de verschillende interviews in deze editie, om een breed palet aan innovatieve emissieloze logistieke mobiliteitsoplossingen te leveren. Van last mile distributievoertuigen, Z.E.-trucks en bestelwagens, tot en met emissieloze reinigingsvoertuigen. Ik heb zelf, als relatief jonge voorzitter, een groot aantal leden en automotive events bezocht. Wat mij als eerste opviel was de flexibiliteit, snelheid en efficiency waarmee de sector op nieuwe ontwikkelingen weet in te spelen. Het wemelt in deze sector van de prachtige bedrijven waar Nederland trots op mag zijn. Met de aanbodkant zit het dus wel goed. Maar het piept en kraakt helaas bij het uitvoeringsproces.”  

Verantwoordelijkheid om te faciliteren  

“Steden moeten immers wel zorgen voor voorzieningen die het mogelijk maken om al die goederen daadwerkelijk elektrisch te kunnen vervoeren. De overheid moet dit vervolgens faciliteren met subsidieregelingen die het voor ondernemers mogelijk maakt om die Z.E.- voertuigen te kunnen aanschaffen. Want voor een gemiddelde MKB-er is de overstap naar volledig elektrische logistiek domweg niet te betalen. Ondertussen zijn er nog veel drempels te slechten. Nog los van de noodzaak om te komen tot een uniform landelijk beleid op het gebied van milieuzones, ontbreekt een adequate laadinfra voor Z.E.-logistiek rondom de steden volledig. Bovendien ligt de focus momenteel te eenzijdig op batterij-elektrische tractie en is er te weinig aandacht voor andere schone technieken. Denk aan waterstof en het toelaten van plug-in hybride trucks tot milieuzones.” 

“Het lijkt er op dit moment helaas sterk op dat niet de elektrificatie het doel is, maar dat veeleer het genereren van inkomsten uit voertuigbelastingen voorop staat. Het is evident dat op die manier de betaalbaarheid van Z.E.-voertuigen zwaar onder druk komt te staan. Dat geldt overigens niet alleen voor Z.E.-trucks die per saldo al gauw een factor drie tot vier duurder zijn dan een conventioneel exemplaar, maar eveneens voor Nederlanders die de overstap naar een elektrische personenauto willen maken.” 

Vijf stimuleringsmaatregelen  

“De reden waarom RAI Vereniging pleit voor de komst van een Transitiefonds Mobiliteit om zo autorijden betaalbaar te houden en elektrisch rijden aantrekkelijk te maken voor een grote(re) groep Nederlanders. Via dit overbruggingsfonds zou tot en met 2030 1,5 tot 2 miljard euro per jaar moeten worden gereserveerd.”   

“De uit dit fonds te financieren stimuleringsmaatregelen zijn wat ons betreft blijvende BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s, subsidie voor de aanschaf van nieuwe én gebruikte elektrische auto’s voor particulieren en subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische bestelwagens voor ondernemers. Ook korting op de zakelijke bijtelling van elektrische auto’s en aanpassing van de MRB-grondslag voor elektrische auto’s ter compensatie van het extra gewicht van het batterijpakket behoren hierbij. Het is, kortom, tijd voor actie. We moeten stoppen de rekening voor vergroening bij de berijder te leggen. Zero emissie moet realistisch, betaalbaar en uitvoerbaar zijn!”  

Next article