Home » Zero Emissions Day » Duurzame Bouwrevolutie: van traditioneel naar biobased en hergebruik
Zero Emissions Day

Duurzame Bouwrevolutie: van traditioneel naar biobased en hergebruik

Binnen de bouw- en vastgoedsector spelen er veel uitdagingen willen we de CO2-uitstoot laten afnemen, zegt Laetitia Nossek, programmamanager bij Dutch Green Building Council (DGBC). “Zeker met de grote nieuwbouwopgave die er nu ligt, betekent dat er radicaal anders naar het bouw- en ontwikkelproces gekeken moet worden.” 

Als je kijkt naar de bestaande bouw is de grootste uitdaging het terugdringen van het energieverbruik en alle CO2-emissies die eraan gekoppeld zitten, vindt Nossek. Voor nieuwbouw ligt de grootste uitdaging bij een andere manier van bouwen. “Oftewel af van traditionele materialen met veel CO2-emissies zoals beton, staal en installaties en juist inzetten op biobased bouwen of hergebruik.”  

En dat betekent dat er door de hele keten heen andere keuzes gemaakt moeten worden. “We moeten inzetten op een circulaire bouweconomie waarbij we minder materialen gebruiken en ook kiezen voor bouwmaterialen die geen CO2 uitstoten bij de productie of gebruik. Daarmee halen we uiteindelijk de doelen van het Parijs Akkoord.”  

‘The big five’ 

Uit onderzoek van DGBC en Metabolic naar de CO2-uitstoot van de productie van verschillende materiaalsoorten en producten blijkt dat de top vijf bestaat uit staal, beton, glas, isolatie en installaties. Zo zijn zonnepanelen verantwoordelijk voor 88 procent van de uitstoot in de installatiebranche.  

Dat betekent niet dat zonnepanelen taboe zijn, maar dat er wel integraal naar een project gekeken moet worden, vindt Nossek. “Door vooraf met alle partijen om tafel te zitten kan je de beste keuzes maken en sturen op zo’n min mogelijk uitstoot. Door slim te ontwerpen hoef je minder installaties te gebruiken en kan je goed inzetten op het reduceren van de energievraag van een gebouw. Dit krijgt nog te weinig aandacht, want als we dit beter in kaart brengen, hebben we bijvoorbeeld ook minder zonnepanelen nodig.”  

Bouwen aan morgen  

Volgens Nossek zijn andere oplossingen het gebruik van biobased bouwmaterialen, zoals hout, vlas en hennep of het hergebruik van materialen. “Het aanbod van biobased materialen neem toe en gezien de nieuwbouwopgave is dit een goede ontwikkeling. Denk aan initiatieven zoals Building Balance, een nationaal initiatief om de keten van boer naar bouwers te versnellen en zo het aanbod van biobased materialen te vergroten. Want die schaalgrootte hebben we nodig.”  

“Vanuit DGBC zijn we al een aantal jaar bezig om te kijken hoe we binnen de kaders van het Parijs Akkoord toch kunnen blijven bouwen. Aan de hand van dit CO2-budget is het duidelijk voor marktpartijen hoeveel ruimte er nog is. Dit is best ambitieus en het is niet makkelijk om hierin te blijven. In Nederland sturen we al op de hele levensduur van vastgoed door gebruik te maken van de maatstaf Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), maar we moeten nog een stap verder. Daarom pleiten wij ook voor een CO2-eis voor de bouw. Deze wettelijke kaders stimuleren verdere innovatie en zorgen uiteindelijk voor de CO2-neutrale bouwkolom.”   

Next article