Skip to main content
Home » Zero Emissions Day » Hoe we samen tot Net Zero-emissies komen
Sponsored

“Als wij anderen willen overtuigen om te investeren in duurzaamheid, moeten we zelf ons aandeel doen.” Dat zegt Diana Visser, directeur Duurzaamheid bij Corbion, over de manier waarop we naar een CO2-neutrale toekomst bewegen. De hele keten moet daarin meegenomen worden. 

Corbion is een duurzaam ingrediëntenbedrijf dat gespecialiseerd is in melkzuur, melkzuurderivaten, voedselconserveringsoplossingen en ingrediënten op basis van algen. Om tot Net Zero-emissies te komen, is het verlagen van de uitstoot in de hele waardeketen essentieel, niet alleen de eigen emissies. Iedereen speelt een rol. Visser: “Alle spelers in de waardeketen moeten en kunnen bijdragen: boeren, leveranciers van grondstoffen, onze productieafdeling en klanten.”  

Visser benadrukt dat een passieve houding sowieso geen zoden aan de dijk zet. “Je brengt dingen niet in beweging door met een vinger te wijzen naar wie welke rol moet spelen voor een duurzame toekomst, je moet zelf het voortouw nemen. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom zijn wij gaan kijken naar waar in ons productieproces we energie kunnen besparen. Inmiddels gebruiken we op bijna al onze locaties over de hele wereld groene stroom. Hierdoor hebben we onze energie-gerelateerde emissies verlaagd met 14 procent ten opzichte van 2016.” 

Om vervolgens andere ketenpartners in beweging te krijgen is transparantie het sleutelwoord, bijvoorbeeld door zichtbaar te maken op welke onderdelen partners in je keten impact hebben. “Zo kijken we welke grondstoffen het grootste deel van onze uitstoot vertegenwoordigen. Welke leveranciers horen daarbij? Met die leveranciers zoeken we het contact en kijken we naar wat er verbeterd kan worden. Dat creëert meteen bewustwording.”  

Die bewustwording is belangrijk en betekent ook dat obstakels weggenomen kunnen worden. “Er zijn vaak vooroordelen over duurzamer opereren, bijvoorbeeld dat het veel geld kost. Maar dat is niet altijd waar. Op veel projecten kunnen we prima onze CO2-voetafdruk verkleinen en investeringen in korte tijd terugverdienen. Dat geldt ook voor veel leveranciers. Wanneer dit echt niet haalbaar is, dan moeten we daar ook eerlijk over zijn.”  

“Je bereikt samen meer dan alleen. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen aandeel. Daarna kijk je hoe je samen meer kunt doen. Werk samen met voorlopers en neem niet-voorlopers mee”

Een manier om uit te zoeken of bepaalde initiatieven haalbaar zijn, is door te werken met pilots. “In Noord-Amerika lopen er bijvoorbeeld pilots met leveranciers van maïssuiker. Samen met hen helpen we boeren financieel om bodembedekkers te gebruiken. Dit is een vorm van regeneratieve landbouw, een duurzame benadering van landbouw waarbij ecosystemen worden versterkt en hersteld, met de nadruk op het verbeteren van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. De boeren zijn hier
positief over.”  

Visser benadrukt het belang van een wetenschappelijke aanpak bij het bepalen van de reductiedoelstellingen. “‘Green washing’ ben ik allergisch voor. Als je met duurzaamheid aan de slag wilt, zorg dan dat doelen onderbouwd zijn. Laat een derde partij je doelstellingen valideren.” Dat kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij SBTi. Dat staat voor ‘Science-Based Target Initiative’ en is een initiatief dat bedrijven helpt wetenschappelijk onderbouwde doelen voor het verminderen van hun CO2-uitstoot vast te stellen en te behalen.   

Visser noemt een voorbeeld van hoe Corbion de uitstoot zelf heeft verminderd met de bouw van een eigen fabriek in Thailand. “In die fabriek gebruiken we een nieuw proces voor de productie van melkzuur waarbij we veel minder hulpstoffen, zoals kalk, gebruiken. Dat geeft een significante reductie van CO2, zo’n 20 procent.” 

De fabriek in Thailand raakt echter ook aan een van de uitdagingen. Een uitdaging die voor veel bedrijven herkenbaar zal zijn. “Met de fabriek reduceren we weliswaar over de volledige keten heen de CO2-uitstoot, maar we verbruiken op locatie wel wat meer energie. Daar is onze eigen uitstoot hoger. Waar je het één verbetert, kun je het ander ongunstig beïnvloeden. Daarom is transparantie in de keten zo belangrijk. Wij moeten aantonen dat we over de hele keten heen duurzamer opereren, ondanks dat we op locatie meer energie verbruiken. Andere spelers zullen vergelijkbare obstakels tegenkomen.” Een transitie is niet lineair.  

Om ambities voor verduurzaming te verwezenlijken is verbinding met de keten dus wederom cruciaal. “Je bereikt samen meer dan alleen. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen aandeel. Daarna kijk je hoe je samen meer kunt doen. Werk samen met voorlopers en neem niet-voorlopers mee.”  

Diana Visser

Directeur duurzaamheid Corbion

Next article