Home » Zero Emissions Day » Onze campagnepartners
Zero Emissions Day

Onze campagnepartners

De campagne ‘Zero Emissions Day’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

NVDE

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers. 


DGBC 

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Wij doen dit in de wetenschap dat de gebouwde omgeving veel invloed heeft op de klimaatverandering. VBDO 

De VBDO zet zich in voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt, vanuit de overtuiging dat dit leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. Als onafhankelijke vereniging zijn we sinds 1995 een gedreven aanjager, motivator en kennisleider voor verantwoord beleggen en verankering van duurzaamheid bij ondernemingen. Met respect en deskundigheid helpen wij organisaties bij het maken van keuzes die verder kijken dan enkel financieel gewin, maar ook sociale, milieu en bestuurlijke aspecten in overweging nemen.  

United Nations

Water is van levensbelang. Schoon zoet water is nodig om te drinken en te zuiveren, om onze gewassen, vee en industrie te voorzien en om de ecosystemen waarvan al het leven afhankelijk is, te creëren en in stand te houden. Gemakkelijk toegankelijk zoet water – in rivieren, meren, wetlands en watervoerende lagen – vertegenwoordigt echter minder dan één procent van al het water in de wereld. Daarom ondersteunt UNEP landen om het beheer, de bescherming en het herstel van de zoetwaterecosystemen van de wereld op geïntegreerde wijze te bevorderen en tegelijkertijd de veerkracht bij natuurrampen en conflicten te vergroten. Onze doelen bij dit werk zijn het ondersteunen van menselijk welzijn, het bevorderen van inclusieve groei, het verbeteren van de milieugezondheid en het vergroten van de veerkracht terwijl het risico op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen wordt verminderd. Deze inspanningen helpen de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren. 

RAI Vereniging 

RAI Vereniging behartigt de belangen van ruim 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen. Ook de leveranciers van onderdelen en van garage-uitrusting zijn bij RAI Vereniging aangesloten.

Next article