Home » 2030 » Veranderende opinie energietransitie door oorlog Oekraïne: de belangrijkste statistieken
2030

Veranderende opinie energietransitie door oorlog Oekraïne: de belangrijkste statistieken

Dertig procent van de Nederlanders is sinds de oorlog in Oekraïne positiever geworden over de energietransitie. Opvallend is dat ruim een derde van de mensen ook meer windmolens en zonneparken in de eigen gemeente wil. Dat blijkt uit opinieonderzoek door Motivaction, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het verlangen is groot om met duurzame energie minder afhankelijk te worden van fossiele energie uit Rusland,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Olof van der Gaag

Voorzitter NVDE

De voornaamste uitkomsten van het Motivaction-onderzoek zijn:

  • Het conflict in Rusland/Oekraïne heeft geleid tot meer draagvlak voor de energietransitie (+30 procent). Bijna 80 procent vindt investeren in schone energie (zeer) belangrijk.

  • We zien een toename van voorstanders van duurzame elektriciteitsopwekking (45 procent) en isoleren (44 procent) vergeleken met eerder onderzoek uit 2021 (respectievelijk 24 procent – 13 procent). Investeren in duurzame warmte/ van aardgas af is nieuw in de ‘top drie’ met 32 procent.

  • Meer dan een derde van de Nederlanders ziet liever meer zonneparken (37 procent) en windmolens (36 procent) in hun gemeente. Dit sentiment is door het conflict in Rusland/Oekraïne toegenomen (+29 procent, +26 procent).

Welke invloed heeft de huidige situatie in Rusland/Oekraïne op jouw mening over de energietransitie?

Meer draagvlak voor de energietransitie door het Rusland/Oekraïne conflict

Welke invloed heeft de huidige situatie in Rusland/Oekraine op jouw mening over…?

Door het Rusland/Oekraïne conflict is meer dan een kwart (meer) voorstander geworden van windmolens en zonneparken in hun gemeente

  • De zorgen over de energiecrisis zijn groot (46 procent). Persoonlijke zorgen over de energierekening (84 procent) zijn het belangrijkste. Ook vinden mensen de transitie nog niet snel genoeg gaan (46 procent).

  • 59 procent van de Nederlanders wil minder Russisch gas importeren. Onafhankelijkheid van het buitenland is de belangrijkste reden voor de transitie (52 procent); klimaat is de tweede reden (41 procent).

  • Nederland is verdeeld over Gronings gas: er zijn ongeveer evenveel voor- (35 procent) als tegenstanders (34 procent) van gaswinning. In het noorden en oosten van het land is een significant groter deel van de bevolking tegen gaswinning in Groningen.

Next article