Home » Corporate » Agrarische sector houdt economie gaande
Corporate

Agrarische sector houdt economie gaande

Ruud Huirne
Directeur Food & Agri Rabobank Nederland.

Het is het bewijs dat Rabobank sterke wortels heeft in de agrarische sector.Volgens hem is de sector op dit moment een van de motoren die de economie gaande houdt. ‘Maar dan moeten we wel blijven inzetten op innovatie,’ aldus Huirne. De toename van de wereldbevolking gaat volgens Huirne gepaard met een sterke welvaartsgroei. ‘Voedingspatronen en de vraag van de consument word anders,’ zegt Huirne. ‘De Nederlandse land- en tuinbouw spelen hier goed op in. Dankzij onze handelsgeest, nabijheid van de verschillende schakels in de keten en grote havens dichtbij bevolkingscentra, kunnen we markt gedreven opereren. Door ons hoge kennisniveau, vakmanschap en coöperatieve inslag zijn wij vaak in staat om als eerste een stap te zetten of een extra stap te zetten voordat de rest van de wereld daar aan toe is. Denk aan hergebruik van afvalstromen: stoffen uit champignonvoetjes die weer gebruikt worden in producten ter versterking van de weerstand van mens en dier en het plantenafval van aubergines en tomaten dat weer grondstof is voor de verpakking. Deze stappen, in de vorm van duurzame innovaties, zijn prima exportproducten. Wij zijn niet een land met de laagste kostprijs. Arbeid en land zijn hier niet goedkoop dus moeten we het hebben van marktgerichtheid, een hoge toegevoegde waarde en een hoge mate van innovatie.’

Stimulans

Veel bedrijven, zeker boerenbedrijven, zijn te klein om op eigen kracht te kunnen innoveren. Volgens Huirne is een gezamenlijke aanpak de oplossing. Huirne: ‘De samenwerking in de gouden driehoek (bedrijven, kennisinstellingen, overheid) en het topsectorenbeleid zijn componenten die sterk moeten blijven. De overheid moet met passende regelgeving zorgen voor de juiste stimulans en zorgen dat er internationaal een “level playing field” blijft bestaan. Dat loopt nu goed maar dat moet wel geborgd worden voor de toekomst. Nu moeten we de basis leggen voor de toekomst van een sterke Nederlandse food en agrisector, zoals we dat altijd al hebben gedaan.’

Strategisch partner

Volgens Huirne moet Nederland zien te profiteren van groeimarkten in Zuidoost Azië.‘Dat betekent niet het sturen van containers vol producten, maar het vermarkten van onze innovaties, met ervaring waarde toevoegen omhet verschil temaken.Rabobank vervult daarin de rol van strategisch partner. Als coöperatieve bank hebben wij twee strategieën. Ten eerste willen wij in Nederland een volwaardige bank zijn. Ten tweede willen wij nationaal en internationaal dé food en agri bank zijn. Niet voor een snelle deal, maar voor het faciliteren van sterk ondernemerschap in de gehele keten.’

Next article