Home » Corporate » Onderwijs sluit prima aan bij vraag bedrijfsleven
Corporate

Onderwijs sluit prima aan bij vraag bedrijfsleven

Dick Pouwels

Dick Pouwels
Voorzitter college van bestuur HAS Hogeschool.

“Voorheen begon onze werving onder eindexamenleerlingen van VWO-Havo en MBO-4, maar nu zijn we bezig om de werving uit te breiden naar een eerder moment. De instroom van nieuwe studenten stijgt, dit jaar ruim 15%  . De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar afgestudeerde HASsers ligt echter een stuk hoger, dus moet de instroom ook groter worden.” De HAS heeft een persoonlijke manier van aanspreken. “Dat komt ook terug in ons onderwijs”, stelt Pouwels. “Studenten op HAS worden gekend, het zijn geen nummers. Daarnaast leren ze meer dan alleen wat hun vakrichting vraagt. De vorming als mens neemt ook een belangrijke plaats in: sociale vaardigheden, ondernemerschap en doorzettingsvermogen zijn daar enkele voorbeelden van.”

Aansluiting met bedrijfsleven

De hogeschool werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Niet alleen voor stages en excursies, maar ook in projecten. “Onze studenten gaan aan de slag met actuele vraagstukken, echte uitdagingen uit de praktijk. Daarnaast blijven onze docenten continu voeling met het bedrijfsleven houden door projecten, cursussen en trainingen te verzorgen voor mensen uit het bedrijfsleven. Daardoor weten we precies wat er speelt in de praktijk.” Pouwels noemt de aansluiting tussen onderwijs en de dagelijkse praktijk goed. “Het is echter wel een sport om dat goed te houden. Dat gaat niet vanzelf, er is permanente aandacht voor nodig.”

Veelomvattend onderzoek

Bij die projecten komt veel kijken. “Het zijn veelomvattende projecten en daarom zijn ook verschillende lectoren actief bij de HAS. Hun kennis en ervaring komt goed van pas bij innovatieve projecten waar oplossingen nodig zijn op het snijvlak van kennis en toepassing. Een student kan en hoeft nog niet alles te weten. De lectoren werken samen met docenten, voorlopers uit het bedrijfsleven en onze studenten aan een opdracht.” Pouwels geeft enkele voorbeelden: “Het vervangen van sulfiet in wijn door kruiden, telen zonder daglicht, hightech akkerbouw en monitoring in de veehouderij. Elk project is veelomvattend, neem de kruiden en de wijn. Studenten moeten niet alleen leren welke kruiden als vervanging kunnen dienen, maar ook de teelt van alle kruiden, de specifieke kenmerken, het drogen van kruiden en of de te gebruiken kruiden mogelijk gezamenlijk een onbedoelde bijwerking hebben.” Voor de studenten zijn dergelijke onderzoeken enerverend, ze merken hoe het is om met innovatie bezig te zijn. Maar ook voor bedrijven in het MKB zijn dergelijke projecten een stimulans, het geeft net wat meer power. Dit project heeft ook met de biobased economy te maken: een chemische toevoeging uit voedsel vervangen door een plantaardige.”

Internationaal

De HAS is internationaal georiënteerd. “Alle studenten volgen verplicht een stage in het buitenland en gaan binnenkort ook samen met docenten internationale buitenlandse projecten doen. In  2012 is een Engelstalig opleiding gestart, 50% van de studenten daarin komt uit het buitenland.”

Next article