Home » Corporate » Risico’s beperken voor de agrarische ondernemer
Corporate

Risico’s beperken voor de agrarische ondernemer


Edwin Burgers
Directeur DCA Groep

DCA is een bedrijf gespecialiseerd op deze twee terreinen. Via een mediatak voorziet het bedrijf de agrarische ondernemers dagelijks van up-to-date marktberichten- en analyses. Via het onderdeel DCA Finance kunnen de ondernemers hun risico’s beperken, onder meer door het handelen op de termijnmarkt.

De Nederlandse agrarische ondernemer heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende vakman. Of hij nu varkenshouder, melkveehouder of akkerbouwer is, de ondernemer heeft zijn productie van varkensvlees, melk of bijvoorbeeld aardappelen in de afgelopen decennia via kennis en innovatie flink zien groeien. Lang niet alle agrarische ondernemers hebben echter de stap gemaakt om naast deze vakkennis ook te investeren in de verkoop van hun producten tegen een zo hoog mogelijke prijs. Daar speelt DCA Groep op in, zo licht directeur Edwin Burgers toe. “Elke agrarische ondernemer wil graag weten wat zijn product waard is en wat de ontwikkelingen daarin zijn. Wij weten de marktprijzen- en tendensen door de mondiale marktontwikkelingen te analyseren. Zo kan de ondernemer een gefundeerd verkoopbesluit nemen.”

Vergroten marktinzicht

De echte honger naar diepgravende marktinformatie wordt gestilt via online abonnementen, waarvan de houders exclusief een pakket aan marktprijzen, analyses, rapporten en videomarktupdates ontvangen. “De agrarische ondernemer koopt bij ons marktkennis in per product. Een melkveehouder neemt bijvoorbeeld een abonnement voor het nieuws over de prijs van de melk, maar ook voor de prijs van het voer. Al het nieuws is gefragmenteerd naar interesse.”
Bovendien worden er veel trainingen en masterclasses georganiseerd voor het vergroten van het marktinzicht en de management skills van agrarische ondernemers. Ook worden er apps, websites en rekentools voor het agrarisch bedrijfsleven ontwikkeld.

Toenemende risico’s

Het vergroten van de marktkennis en het beperken van de risico’s voor agrarische bedrijven maakt DCA Groep uniek. Zeker nu de risico’s voor Nederlandse agrarische bedrijven oplopen. “De consument ziet het risico niet dat de boer loopt. Dagelijks zijn er zes agrarische bedrijven die stoppen. Zij die blijven produceren steeds meer om rendabel te kunnen opereren. Daardoor nemen hun risico’s toe, in bijvoorbeeld de prijs, het weer en de financiering. Een misoogst door regen of droogte of juist een jaar met zeer lage productprijzen mag een bedrijf niet de nekslag geven. Wij helpen een agrarische ondernemer dat te voorkomen.”

Next article