Skip to main content
Home » Corporate » ‘Voedselveiligheid moet deel van bedrijfscultuur worden’
Corporate

‘Voedselveiligheid moet deel van bedrijfscultuur worden’

Zomer 2011: Noord-Europa is in de ban van de EHEC-bacterie, die steeds meer slachtoffers eist. Hoewel wordt vastgesteld dat de bacterie niet van Nederlandse groenten afkomstig is, maar van fenegriekzaad uit Egypte, leiden Nederlandse telers voor enkele honderden miljoenen euro’s aan schade.
Voor zover het dat nog niet was, maakt het drama het belang van voedselveiligheid voor de groente- en fruitsector in een klap duidelijk: bij twijfel erover laten consumenten producten links liggen. En dus worden de eisen strenger en komt er steeds meer transparantie over de herkomst van producten.

Water en bestrijdingsmiddelen

Nicolette Quaedvlieg is beleidsmedewerker Voedselveiligheid & Kwaliteit bij brancheorganisatie GroentenFruit Huis en kent de risico’s van het vak. “Er wordt veel water gebruikt in onze sector, dus de kwaliteit daarvan is erg belangrijk, hetzelfde geldt voor correct gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De machines moeten aan hoge eisen voldoen en dan zijn er ook nog de hygiënevoorschriften voor de mensen die in aanraking komen met de producten.”  
Het is dus logisch dat er strenge eisen zijn. Supermarkten hanteren voor hun inkoop bijvoorbeeld de wereldwijde standaard GLOBALG.A.P., waarbij G.A.P. staat voor Good Agricultural Practice. Onafhankelijke auditors controleren de bedrijven hiervoor op honderden kritische controlepunten.
In Nederland is er de stichting  Food Compass een monitoringprogramma dat bekijkt of er overschrijdingen zijn van de maximaal toegestane hoeveelheid bestrijdingsmiddelen. De sector zet overigens, aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten, alleen chemische bestrijdingsmiddelen in wanneer biologische methoden niet toereikend zijn.

Herkomst

Ook werkt de sector samen met Frugicom hard aan een betere traceerbaarheid van producten. Standaardisatie is daarbij het sleutelwoord. “Internationaal gebruiken we nu bijvoorbeeld dezelfde coderingen voor producten”, zegt Quaedvlieg. “En de Nederlandse tuinbouwsector hanteert het systeem Global Location Numbers, dat elk perceel of teelbedrijf een unieke code geeft die ook op de verpakking komt te staan. Zo kunnen we altijd achterhalen waar de groente of het fruit vandaan komt.”
GroentenFruit Huis geeft daarnaast ook een training voor kwaliteitsmanagers van  telersorganisaties en handelsbedrijven. Quaedvlieg: “We willen realiseren dat voedselveiligheid nog meer onderdeel van de bedrijfscultuur wordt. Als je alleen maar de regeltjes aan het afvinken bent, ben je niet goed bezig.”

Next article