Home » Corporate » Warm hart voor ondernemers
Corporate

Warm hart voor ondernemers

Alwin te Rietsap

Wethouder Gemeente Hardenberg
 

“Hardenberg heeft een breed economisch beleid en Agro & Food is één van de belangrijkste economische dragers in de regio. Binnen de sector spelen vele ontwikkelingen zoals schaalvergroting, geen opvolging kunnen vinden en zoeken naar verbreding. Er komt dus veel op hen af en het is onze rol hen daarbij de ondersteunen en faciliteren.

We bieden ondernemers één duidelijk aanspreekpunt en er is het Ondernemershuis. Dit is dé plek voor verbinding met andere ondernemers in het Vechtdal. Het biedt een compleet aanbod aan kennis en informatie betreffende innovatie, onderwijs en financiering.

Daarnaast is Hardenberg ook aangesloten bij Kennispoort; het innovatienetwerk dat ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid met elkaar verbindt om kennis en ervaring uit te wisselen.”

Betrokkenheid

“Hardenberg wil naast de ondernemer staan en hen zoveel mogelijk ondersteunen. Zeker bij projecten die vanuit de samenleving zijn ontstaan.

Een voorbeeld daarvan is een project om streekproducten te gebruiken voor de maaltijden in het ziekenhuis. Dit project ontstond door een samenwerking tussen ondernemers en het ziekenhuis, waarbij de agrarische sector ook betrokken is. Hardenberg faciliteren dit project met expertise en vanuit het Ondernemershuis en de Kennispoort. We zijn er dus direct én indirect bij betrokken.”

Patiënten vitaler door gezond en vers voedsel

Streekproducten voor patiënten van het ziekenhuis in Hardenberg. Dat is in het kort het plan. Initiatiefnemer Henriëtte Herbschleb en grondlegger van het plan Erik Back gaan dieper in op de achterliggende gedachte en de vele voordelen.

Bijzonder is dat binnen Nederland alle onderdelen van de keten samenwerken en elkaar stimuleren om steeds beter te presteren.

“We gaan uit van de voedingswaarde van de patiënt: dat wat hij nodig heeft aan gezond en vers voedsel dat rijk is aan nutriënten. Patiënten worden daardoor vitaler, de gezondheid verbetert en het medicijngebruik neemt af. Daardoor plassen zij ook minder medicijnresten uit en dat is weer goed voor de waterkwaliteit. En hoewel dit plan brede voordelen heeft, ligt onze focus wel op het welzijn van de patiënt.”

Anders produceren

“Boeren in de omgeving produceren minder bulk en dat geeft minder last op de leefomgeving. De boer kan toch een winstmarge behalen door te kiezen voor anders produceren. Het is een kwestie van nadenken over wat en hoe hij produceren wil. Nutrientrijker voedsel kan bereikt worden door nieuwe teelttechnieken en plantenveredeling of door nieuwe houderij- en stalsystemen.”

“We bevinden ons nog in de opstartfase, maar het ziekenhuis in Hardenberg is akkoord. Het is onze ambitie dit concept verder uit te rollen naar andere zorginstellingen in de regio en misschien ooit ook wel daarbuiten. Gezond voedsel verhoogt de vitaliteit en dat is precies wat we willen bereiken.”

Next article