Skip to main content
Home » Dierenvoeding » Nieuwste ruwvoer levert meer melk op
Dierenvoeding

Nieuwste ruwvoer levert meer melk op

René de Munnik
Medevennoot van Novifarm.

Melkopbrengst omhoog, kostprijs omlaag

Door optimalisatie van de rundveerantsoenen moet de melkopbrengst verder stijgen en de kostprijs dalen. Uit onafhankelijk onderzoek van veevoedingsinstituut Schothorst Feed Research blijkt dat de nieuwste maïsrassen aanzienlijk meer melkt leveren. Reden is hun hogere voerefficiëntie waardoor koeien het ruwvoer beter benutten, ze halen méér melk uit een kilogram drogestof.

Boeren passen bedrijfsvoering aan

René de Munnik is trots op de innovaties. Zijn bedrijf introduceerde in 2010 een nieuwe generatie maïsrassen met topvoederwaarde en uit onderzoek van Schothorst bleek dat deze nieuwe maïs zorgt voor een aanzienlijk hogere melkopbrengst bij de koe. Het gaat om een halve liter melk meer per dag en dat betekent bij een melkveehouder met honderd koeien een extra winst van vierduizend euro per jaar. “De omstandigheden gaan de komende jaren veranderen voor de veehouderij”, vertelt De Munnik. “Door afschaffing van het melkquotum zullen boeren hun bedrijfsvoering aanpassen en schaalvergroting nastreven om mee te kunnen met de wereldmarkt. Ze zijn op zoek naar meer maar vooral ook beter ruwvoer van een hectare. Van de maïsrassen die wij vorig jaar introduceerden leveren koeien meer melk doordat ze over de hele linie betere verteerbaarheidseigenschappen hebben. Een derde van de Nederlandse maïsgronden is reeds met deze voederwaarderassen ingezaaid.”

Next article