Skip to main content
Home » Duurzaamheid » Een wereld zonder afval
Sponsored

Een wereld zonder afval. Dat is de ambitie van het jonge Utrechtse bedrijf Returnity. Mede-oprichter en directeur Frank Dobbelsteijn vertelt over de ambities.

Returnity bestaat nu zo’n anderhalf jaar. Het is een joint venture van 2 grote bedrijven: het Nederlandse familiebedrijf Vebego (actief in facility services, publieke sector en de gezondheidszorg) en het Utrechtse afval- en recyclingbedrijf Van Scherpenzeel, onderdeel van Veolia. “De kennis en expertise van Vebego en Van Scherpenzeel zijn in Returnity met elkaar verbonden”, vertelt Dobbelsteijn.

Grote behoefte

Returnity krijgt veel vragen van klanten over duurzame, circulaire thema’s. “Er is een grote behoefte om op een andere manier met afval om te gaan”, laat Dobbelsteijn weten. “Bedrijven beseffen steeds meer dat afval duurder wordt en bovendien nog eens ecologisch ongewenst is. Men wil er vanaf of het anderszins circulair inzetten. Returnity helpt bedrijven met dit soort vragen over duurzaamheid en circulariteit.”

Een afvalvrije wereld is de stip op de horizon voor Returnity. In eerste instantie richt Returnity zich op het Nederlandse bedrijfsleven. De vragen die op Returnity afkomen zijn legio, zoals: Hoe kunnen we onze restmaterialen het best opnieuw benutten? En ook: Hoe kunnen we circulaire ketens maken in onze eigen omgeving? “Het zijn overigens niet altijd concrete vragen. Veel bedrijven zijn gewoon geïnspireerd door het idee achter circulaire economie, maar weten niet goed hoe zij ermee aan de slag kunnen gaan. Die bedrijven vragen meer om informatie en advies.”

Een afvalvrij kantoor

Returnity adviseert en ondersteunt bedrijven en organisaties hierin. Dobbelsteijn noemt als 3 concrete proposities: het afvalvrije gebouw, circulaire producten, en design for eternity. Hij licht de proposities toe. “De eerste propositie komt voort uit de wens van een organisatie om afval duurzamer en efficiënter te organiseren. Aan de hand van een scan brengen we dan eerst de huidige situatie in kaart.

We analyseren welke restmaterialen omgaan in het bedrijf, hoe ze gescheiden worden, hoe de logistiek georganiseerd is, wat de kosten zijn. Daarna dragen we alternatieven aan voor verbetering in proces en hergebruik. Met een reeks van maatregelen brengen we het aandeel restafval terug van gemiddeld 55% naar minder dan 10%. Meer dan 90% van de reststromen van het bedrijf krijgt daardoor dus een tweede leven. We streven natuurlijk naar 100%.

Veel bedrijven zijn gewoon geïnspireerd door het idee achter circulaire economie  

De herinrichting van dit proces laten we gepaard gaan met intensieve voorlichting en communicatie hierover naar de gebruiker. We gebruiken daarbij niet meer het woord ‘afval’ maar laten vooral zien waarom het nodig is om anders om te gaan met restmaterialen en wat de impact ervan is. We ontzorgen de klant en organiseren dat gebouw waarin gewerkt wordt nagenoeg afvalvrij is.”

Kopieerpapier leasen

De tweede propositie, ‘circulaire producten’, is een logisch vervolg op de eerste. Het gaat hierbij vooral om bewuster inkopen van producten. Want alles wat wordt ingekocht, komt op een bepaald moment vrij als restproduct. “Het is goed om al bij het inkopen te bedenken of en hoe je een product later een tweede leven kunt geven”, stelt Dobbelsteijn. “Dan gaan we pas echt ‘circulair’! Maar dit gebeurt nog niet al te veel.

Returnity heeft de stoute schoenen aan getrokken en is zelf leverancier geworden van onder meer twee hele basale producten. Producten die je dominant terug vindt in de afvalbakken van de Nederlandse kantoren. Het betreft kopieerpapier en koffiebekers. Neem het papier. Men kan dat bij ons afnemen, maar het blijft ons papier. Je neemt het dus als het ware in bruikleen, waarbij we het na gebruik ook weer terug willen.

Onze service omvat het aanleveren van papier, de levering van de container om het gebruikte papier in te verzamelen, het terugnemen en recyclen van het papier en het vervolgens weer opnieuw aanleveren. De klant koopt hiermee een circulaire en afvalvrije keten. Dergelijke ketens zetten we ook weer met veel voorlichting en communicatie bij de klant weg.

We zijn inmiddels ook bezig met andere circulaire producten, bijvoorbeeld een circulaire afvalbak en gerecyclede bedrijfskleding.”

Producten ‘oneindig’ hergebruiken

De derde propositie is wat wij noemen design for eternity. Daarbij gaat het om maatwerk voor specifieke vragen van klanten. Zo is Returnity met de NS bezig om een koffiebeker te ontwerpen uit de plastics afkomstig van de NS zelf. De beker bevat een chip die mogelijk korting kan bieden op de koffie, besteld bij de kiosks op stations. “We willen een hip en duurzaam product maken dat mensen meenemen in hun tas. En de bekende kartonnen koffiebeker houd je op deze manier uit het afval.”

De ontwikkelingen rond circulariteit gaan snel  

De ontwikkelingen rond circulariteit gaan snel. Er is veel belangstelling voor en er liggen veel vragen. “We groeien hard en het is nog wel een uitdaging om deze groei te beheersen”, laat Dobbelsteijn weten. “Bij dit soort vraagstukken zijn veel partijen betrokken. Om cirkels te sluiten, moeten partijen samenwerken.

Dat vraagt soms andere soorten van onderlinge afspraken. Daarnaast is er ook een omslag nodig bij de klant. Traditioneel inkopen en circulair inkopen gaan niet altijd hand-in-hand. De inkoopwereld moet zich hierop dus ook heroriënteren. En soms lef hebben om bestaande contracten te doorbreken.

Maar de behoefte en belangstelling voor het onderwerp is groot. Voor wie de kansen ziet van het circulaire denken, zijn de mogelijkheden onbegrensd!”

Next article