Skip to main content
Home » Duurzaamheid » Van koffiebeker naar toiletpapier en handdoekpapier
Circulariteit

Van koffiebeker naar toiletpapier en handdoekpapier

Voor WEPA Nederland is oud papier de primaire grondstof voor de productie van hun hygiënepapier. Het aanbod oud papier neemt, als gevolg van de digitalisering, af. Hoe komt het bedrijf in de toekomst toch aan de benodigde grondstoffen?

avatar

Matthijs Wijnands

Accountmanager WEPA

Als producent van circulaire toilethygiëneconcepten streeft WEPA naar een duurzame impact op de wereld. Om deze impact ook voor de toekomst te waarborgen is het belangrijk te blijven innoveren en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om aan grondstoffen te komen. Vanuit deze gedachte heeft het bedrijf het innovatie- en ontwikkelingsplatform ‘Future Lab by Satino’ opgezet.

Matthijs Wijnands, accountmanager bij WEPA en nauw betrokken bij het Future Lab: “In de markt gonsde het al langer van de geruchten dat er bedrijven zijn die iets positiefs willen doen met hun enorme uitstroom aan gebruikte kartonnen koffiebekers. De uitdaging daarbij ligt in het feit dat deze bekers zijn gemaakt van karton met een plastic coating.

Geschikte grondstof

Dit omzetten naar een geschikte grondstof voor de productie van toilet- en handdoekpapier vereist dus een manier om het karton en het plastic uit elkaar te halen. Na een heel proces waarbij verschillende partijen betrokken waren, is het ons gelukt een installatie te ontwikkelen waarmee we niet alleen koffiebekers verwerken tot hygiënepapier, maar bijvoorbeeld ook drankenkartons en flessenlabels.

Het toilet- en handdoekpapier dat hieruit voortkomt leveren we vervolgens weer terug aan de bedrijven waar de koffiebekers vandaan kwamen. Dit laatste aspect maakt ons uniek in de markt en zorgt ervoor dat wij kringlopen daadwerkelijk sluiten. De plasticstroom die vrijkomt in het proces is geschikt om door de kunststofindustrie verwerkt te worden tot nieuwe duurzame producten. Er blijft dus geen afval over.”

Terugleveren

Circulariteit is hot. Dat is enerzijds heel mooi en helpt bij de transitie naar een circulaire economie. Aan de andere kant ziet Wijnands dat de term circulair soms onterecht wordt gebruikt. “Sommige producenten die aan recycling doen, noemen zichzelf al snel circulair. Dat klopt niet helemaal, want alleen met recycling sluit je nog geen kringloop.

De ultieme circulaire samenwerking is wat ons betreft dat je de grondstoffen die je krijgt aangeleverd op een duurzame manier verwerkt tot nieuwe producten en deze vervolgens weer teruglevert aan het bedrijf dat de grondstoffen heeft geleverd. Dan is de cirkel écht rond en dat is precies wat wij ook doen. Dit kan natuurlijk niet met elk product. Wij hebben het voordeel dat oud papier, koffiebekers en drankenkartons reststromen zijn die vrijwel ieder bedrijf heeft.

Alleen met recycling sluit je nog geen kringloop

Wij maken daarnaast een product dat ieder bedrijf nodig heeft, iedereen gebruikt immers toiletpapier. Als dit dan ook nog lokaal in Nederland gebeurt, dus zonder dat daar extra uitstoot van CO2 voor nodig is omdat producten of grondstoffen hele afstanden moeten afleggen, dan ben je optimaal circulair en duurzaam bezig.”

WEPA Nederland, produceert als sinds de jaren ’50 toilet- en handdoekpapier, met oud papier als primaire grondstof. Duurzaamheid is daarbij altijd één van de speerpunten geweest. Op dit moment wordt binnen het Future Lab alweer gewerkt aan nog meer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het verkrijgen van grondstoffen en het sluiten van kringlopen. “Zo onderzoeken we in een aantal pilotprojecten de mogelijkheid van het terughalen van gebruikt handdoekpapier om dit te verwerken als grondstoffen voor nieuwe producten”, aldus Wijnands.

Innovatieplatform

De verwachting is dat het aantal kringloopsamenwerkingen de komende tijd verder zal groeien. Uiteindelijk is het doel om de producten die voortkomen uit koffiebekerkringlopen uit het ontwikkelplatform te halen en in een bestaand of geheel nieuw toilethygiëneconcept onder te brengen. Wijnands: “Dan ontstaat er in het Future Lab by Satino weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het is tenslotte een innovatieplatform en dat blijft het ook.”

Next article