Skip to main content
Home » Future of Food » High-end machinery: de oplossing om poultry-industrie te verduurzamen en personeelstekorten tegen te gaan
Sponsored

In de poultry-industrie zijn personeelstekorten nijpend en is verduurzaming noodzakelijk. Automatisering is een belangrijk stuk van de puzzel om deze uitdagingen te lijf te gaan, maar daar heeft de industrie wel kundige technische vakmensen voor nodig.

Dat delen Francois van der Ree en Tom Rozendaal, respectievelijk algemeen directeur en product & marketing manager bij Foodmate. Foodmate is sinds 2006 een van de grootste spelers wereldwijd in secundary processing van poultry. De organisatie richt zich op het zo efficiënt mogelijk delen en ontbenen van kippen. Van der Ree: “Bij Foodmate willen we secundary processing volledig automatiseren met intelligente machines. Ons doel voor onze klanten is een zo hoog mogelijke vleesopbrengst, lage ‘cost of ownership’ van onze machines en zo min mogelijk personeel.” 

Uitdagingen in de poultry-industrie

De missie van Foodmate is een belangrijke in een industrie, die net als andere sectoren, kampt met uitdagingen. “Personeelstekorten in de sector zijn een grote uitdaging. Zeker omdat we zien dat wereldwijd de vleesconsumptie nog steeds toeneemt. Intelligente machines zorgen ervoor dat aan de toenemende vraag voldaan kan blijven worden met minder personeel. Maar ze helpen ook de productverwerking zo efficiënt mogelijk te doen”, zegt van der Ree. 

Die efficiëntieslag draagt bij aan verduurzaming van de industrie, eveneens een belangrijke uitdaging. Rozendaal zegt daarover: “In het verleden werd een beperkt deel van de kip gebruikt voor consumptie in de westerse wereld, voornamelijk borstvlees. Tegenwoordig is het vlees van de poot ook erg populair. Met high-end machines zijn we nu in staat zoveel mogelijk vlees van de kip te verwerken, waarmee we ook het aantal dieren dat omgezet wordt naar voedselproducten kunnen terugdringen.” Daarnaast komt die verduurzamingsslag met intelligente machines ook op andere manieren tot uiting. “Slimme automatiseringsoplossingen zijn ook efficiënt en energiezuinig. Met de juiste apparatuur wordt gevogelte verwerkt met minder water, lucht en elektriciteit en wordt de productie verhoogd. Bovendien kunnen machines op afstand gemonitord worden, waarmee ook het aantal internationale reisbewegingen voor onderhoud aan apparatuur beperkt kan worden.”

Slimme automatisering niet mogelijk zonder de juiste mensen

Met het slim automatiseren van de industrie probeert Foodmate klanten in de sector te helpen met personeelstekorten en duurzaam opereren. Ironisch genoeg is daar wel personeel voor nodig bij Foodmate. “Met meer overkoepelend technisch personeel kan de hele industrie het af met minder personeel”, deelt Van der Ree. “Met de juiste technische knappe koppen kunnen we met baanbrekende automatiseringsoplossingen personeelstekorten wereldwijd tegengaan en de industrie klaarmaken voor de wereld van morgen.”

Next article