Skip to main content
Home » Future of Food » Nederlandse voedingssector is toonaangevend
Future of Food

Nederlandse voedingssector is toonaangevend

Tomatenplanten
Tomatenplanten

Wat zijn de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector?  Hans Van den Heuvel, algemeen directeur van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, vertelt er meer over.


“De voedingssector in Nederland is al heel lang toonaangevend en van bijzonder goede kwaliteit. Er gaan al jaren deskundigen en bedrijfsvertegenwoordigers uit de sector mee op buitenlandse missies. Dit is omdat wij een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben, veilig voedsel produceren en innovatief zijn.

Bovendien weten we dat goed naar voren te brengen in het buitenland. Nederland is qua food echt een exportland en er is veel vraag vanuit het buitenland naar onze producten. Dat is niet vanzelf gekomen. Er is lang en hard aan gewerkt om de kwaliteit te behalen én te behouden die we nu kunnen bieden. Daar mogen we best trots op zijn.”

Er is lang en hard gewerkt om de kwaliteit te behalen die we nu bieden

Mechanisme

 “Samenwerking is belangrijk voor de gehele sector en door de hele keten heen. Dat inzichtelijk maken is misschien nog wel belangrijker. Er is een mechanisme tussen consument, supermarkt, levensmiddelenindustrie en de boer. De eisen van de consument worden steeds hoger. Denk daarbij aan biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn.

Hans van den Heuvel, kijkt lachend in de camera.
Hans Van den Heuvel: “Er is een mechanisme tussen consument, supermarkt, levensmiddelenindustrie en de boer.”

Om aan al die eisen te kunnen voldoen, moeten boer en tuinder fors investeren. Dat zou in de winkelprijs terug te zien moeten zijn. Tot op heden gebeurt dat nog onvoldoende. Gemeten over een lange reeks van jaren komt een steeds kleiner deel van de opbrengst bij de boer of tuinder terecht. Veel supermarkten maken reclame met de laagste prijs.

Daarbij zien we ook wel een tweedeling in consumentengedrag. Iedereen is voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het redden van de wereld. Maar als diezelfde persoon in de winkel staat, kiest hij of zij toch vaak voor het goedkoopste product. Nee, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Maar voor voedsel geldt hetzelfde als voor kleding en computers; wil je betere kwaliteit, dan kost dat nu eenmaal meer.”

Gezamenlijk problemen oplossen

“We kunnen de voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid optimaliseren in de productieprocessen door ketenbreed goede samenwerkingsverbanden aan te gaan en hierbij gezamenlijk issues op te lossen. Duurzaamheid is een breed begrip en veel initiatieven kunnen onder de noemer ‘duurzaam’ vallen. Goede voorbeelden van keteninitiatieven zijn; ‘Good Farming Star’ in de varkenshouderij, het Beter Leven Keurmerk of Planet Proof in de voedingstuinbouw en de zuivel. Natuurlijk zijn we nog niet klaar,maar we doen dus al veel. Jammer genoeg blijft dat vaak onderbelicht.

Wat de huidige discussie rond stikstof betreft; er is onlangs uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen gebleken dat de uitstoot van ammoniak door onder andere technische innovaties sinds 1990 met 67% gedaald is. Laten we vooral niet vergeten dat we een klein landje zijn dat hele grote voedselprestaties levert; we doen dat efficiënt, productief én gezond. Laten we het kind dan ook niet met het badwater weggooien.”

Innovaties kosten geld en dat zien we niet terug in de prijs

Data interpreteren

 “In de agri- en foodsector wordt al enorm veel data geproduceerd. Data levert kennis op wanneer het goed geïnterpreteerd wordt. Met deze kennis ontstaan er nieuwe innovaties. We kunnen bijvoorbeeld al heel veel doen met satellieten en sensoren. Je spreekt dan van precisielandbouw. Dat gebeurt echter nog niet overal, daar is nog een wereld te winnen. De voorlopers enthousiasmeren nu de anderen om deze innovaties ook te gaan gebruiken. Hoe meer kennis er beschikbaar komt, des te meer toepassingen er zullen volgen.”

Samenwerking intensiveren “Ondanks alle rumoer zie ik de toekomst niet somber in voor onze sector. Er mag wel meer waardering voor de sector komen. De samenwerking zal verder moeten intensiveren. Wij moeten open blijven staan voor ontwikkelingen en de vraag naar voedsel in combinatie met maatschappelijk draagvlak. Primair blijft de coöperatieve samenwerking binnen de sector een kostbaar element.”


Meer lezen over Future of Food?

In onze campagne Future of Food gaan we verder in op de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector. Lees verder over het thema in een van deze artikelen.

Next article