Skip to main content
Home » Future of Food » Technologie onmisbaar in agri- en foodsector
Future of Food

Technologie onmisbaar in agri- en foodsector

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen staat de voedselketen wereldwijd voor enorme veranderingen. Wegens de groei en welvaart van de wereldbevolking zal naar verwachting de vraag naar voedsel in 2050 stijgen met maar liefst 60%. Klimaatverandering en verstedelijking voeren de druk op om voedsel op een duurzame en efficiënte wijze te produceren, dicht bij de afnemers en zonder ecosystemen aan te tasten.

Marcel van Haren

Marcel van Haren

Manager AgriFood FME

Daar komt bij dat landen steeds meer zelfvoorzienend willen worden. Voedselproductie wordt gefragmenteerder, kleinschaliger en concentreert zich op een steeds kleiner oppervlak. Tegelijkertijd moeten ketenpartners steeds meer rekening houden met de wensen en eisen van consumenten en overheden. Zij vragen om steeds meer transparantie over de herkomst van producten en de manier waarop het productieproces is ingericht. Bovendien groeit het besef dat voeding een cruciale rol speelt bij ziektepreventie. Voorkomen is beter dan genezen.

Internationale samenwerking zorgt voor de systeemverandering die nodig is voor een duurzaam voedselsysteem

Sleutel

Technologie kan een sleutel naar oplossingen bieden voor bovenstaande uitdagingen. Het levert nieuwe manieren om efficiënter, effectiever en duurzamer te produceren, zowel in de voedselverwerking, als op het land of in de kas. Dit stelt innovatie-eisen aan de machinebouw van de agri-en foodsector, die steeds meer met sensoren, drones, autonome robots, smart farming, big data, vision technologie en slimme LED verlichting aan de slag zal moeten. Maar de kansen zijn talrijk.

Zo wordt er bijvoorbeeld hard gewerkt om landbouwmachines met behulp van kunstmatige intelligentie gewassen te laten herkennen en zodoende keuzes te maken om het onkruid om te schoffelen, te elektrificeren of op een andere manier onschadelijk te maken, waarbij geen schade wordt aangericht aan het gewas. Een directe samenwerking tussen boeren en telers die de technologie gaan gebruiken is daarbij noodzakelijk. Een onkruidwiedmachine die voor 90% nauwkeurig is, is voor de maker een hele prestatie, maar voor een boer nog niet voldoende. Boeren moeten nieuwe technologie kunnen testen op het veld en de toegevoegde waarde van de machine kunnen bepalen.

In de kassen werken we aan het automatiseren van menselijke kennis en handelingen. Wereldwijd worden er steeds meer ‘indoor farms’ gerealiseerd waar bladgroente zoals sla en spinazie, maar ook zachtfruit geteeld worden in een volledig geconditioneerde omgeving. Met lichtrecepten, een goede klimaatbeheersing en zeer efficiënt watergebruik zijn deze farms nu al een oplossing om zonder invloed van weer voedsel te telen. Het oogsten kan echter nog niet zonder mensen met kennis van telen.

Met de komst van partijen als Hello Fresh, Pic-Nic en Amazone gaat ook de logistieke keten er anders uitzien. Hierdoor verandert de rol en opzet van distributiecentra die verder geautomatiseerd moeten worden. Orderpicking in de agri-en foodsector wordt grotendeels nog handmatig in de extreme kou van koel- en vrieshuizen gedaan. Handwerk is nodig, omdat ieder voedselproduct anders van vorm, gewicht en formaat is.

Tekort

Het kost steeds meer moeite om mensen te vinden die het dagelijks werk in de agri-en foodsector willen doen. De sector heeft mondiaal te maken met een groot tekort aan arbeidskrachten. In Californië worden veel gewassen zelfs gewoon niet geoogst, omdat er geen mensen zijn die het werk kunnen en willen doen. Ook hier kan technologie het verschil maken, door planten zo te laten groeien dat het makkelijker wordt om de oogst te automatiseren. Zo worden er bijvoorbeeld al horizontale perenbomen geteeld.

Systeemverandering

Voor veel zaken zijn er echter nog geen pasklare oplossingen. De omstandigheden waarin de technologie moet functioneren zijn soms lastig. Een robot in het open veld moet bestand zijn tegen alle weersomstandigheden. En een robot in een diepvriescel krijgt te maken met kou en vocht en moet ook nog eens zo weinig mogelijk warmte produceren.

Daarom is het goed om ook te kijken naar innovaties die buiten Nederland ontwikkeld worden. In plaats van hier het wiel opnieuw uit te vinden, moeten we leren van wat er om ons heen gebeurt. Internationale samenwerking zorgt voor de systeemverandering die nodig is voor een duurzaam voedselsysteem.


Meer lezen over Future of Food?

In onze campagne Future of Food gaan we verder in op de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector. Lees verder over het thema in een van deze artikelen.

Cosun: op weg naar een plantaardige toekomst

Royal Cosun is een toekomstgerichte, internationale agrofood coöperatie met ongeveer 9.000 leden akkerbouwers. In de bijna 125 jaar oude Nederlandse coöperatieve onderneming wordt iedere dag samengewerkt om de kracht van planten om te zetten naar bruikbare plantaardige oplossingen. De coöperatie heeft de visie en missie voor de toekomst samengevat in vier woorden: ‘The Plant Positive…

Lees meer Cosun: op weg naar een plantaardige toekomst

Onze campagnepartners

De campagne ‘Future of Food’ was niet mogelijk geweest zonder de steun van onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten. CBL  Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) behartigt als brancheorganisatie de belangen van supermarkten en foodservicebedrijven. Dat doen wij op de thema’s ‘Gezondheid en voedselveiligheid’, ‘Duurzaamheid’, ‘Sterke keten’ en ‘Medewerkers en arbeidsmarkt’. Supermarkten en foodservicebedrijven…

Lees meer Onze campagnepartners

Verduurzaming van voedingsindustrie vraagt om integrale aanpak

Het voedselsysteem verandert! Het collectieve besef is gekomen dat het duurzamer moet. Maar dit brengt op veel terreinen enorme uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de voedingsmiddelenindustrie dat realiseren? Joost Vliegen, country managing director, van GEA geeft antwoord. De voedingsmiddelenbranche is in ontwikkeling en dat zien we terug in de supermarkt waar de schappen vol…

Lees meer Verduurzaming van voedingsindustrie vraagt om integrale aanpak

Next article