Home » Future of Food » Uitdagingen voor agrifoodsector
Future of Food

Uitdagingen voor agrifoodsector

Robot plukt paprika
Robot plukt paprika

De wereldwijde voedselproducenten staan de komende decennia voor de uitdaging om negen miljard monden te voeden. Dat levert een behoorlijk aantal uitdagingen op voor deze sector.

Thijs Dorssers

Thijs Dorssers

Manager Holland Robotics

Waar vinden we voldoende handen voor onze voedselproductieprocessen? Hoe kunnen we zorgen voor goede arbeidsomstandigheden? Denk aan werkzaamheden in zware en potentieel gevaarlijke omstandigheden. Hoe kunnen we voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van gezondheid, hygiëne en duurzaamheid?

Toppositie

Op dit moment bezet Nederland wereldwijd nog een toppositie op het gebied van agrifood. Bovenstaande aspecten zetten de positie van de Nederlandse agri- en foodbedrijven onder druk. Ook is er toenemende concurrentie door landen die agrifood als prioriteit bestempelen en inspelen op de noodzaak om meer, beter en duurzamer te produceren.

Er is toenemende concurrentie door landen die agrifood als prioriteit bestempelen

Dit alles vraagt om een andere manier van voedselproductie en -verwerking. Samenwerking met de hightechsector en met name de roboticasector is dan ook essentieel voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Robots en automatisering

We zien dat de agrifoodsector dan ook steeds meer gaat kijken naar deze toepassingen en dat er ook op vele plaatsen al robots en automatisering worden ingezet in de bedrijfsprocessen. De inzet van robotica en flexibele automatisering is dan ook uitermate geschikt voor deze sector.

Echter vraagt robotisering in deze sector wel om specifieke eisen en voorwaarden op onder andere het gebied van hygiëne en flexibiliteit. Ook zien we in de praktijk dat veel voedselverwerkende bedrijven nog terughoudend zijn met het inzetten van robotica in hun processen. Om echter de (toekomstige) tekorten in personeel tegen te gaan en de huidige toppositie te behouden is de inzet van robotica onmisbaar.

Robotica en cobotica (robots die samenwerken met mensen) biedt onder andere een oplossing voor vele repeterende werkzaamheden die vaak onder zware en gevaarlijke omstandigheden plaatsvinden.

Robotisering vraagt om specifieke eisen en voorwaarden

Uitdagingen

Ook op technologisch vlak zijn er nog een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van producten in verschillende vormen of kleuren en grippers die kunnen werken met vaak kwetsbare producten. Ook is het van belang dat de ontwikkelde oplossingen kostentechnisch aansluiten op de businessmodellen van de agrifood. Op het moment dat de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence en intelligentie van de robots in een verder stadium zijn, geeft dit ook weer nieuwe mogelijkheden.

Ook vraagt de samenwerking met robotica en cobotica nog verdere stappen op het gebied van ICT-infrastructuur. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het 5G-netwerk, dat in Nederland nu volop in ontwikkeling is, maar in andere landen nog in de kinderschoenen staat. Kortom veel potentie, maar nog een behoorlijke weg te gaan.

Verbinden, ondersteunen en faciliteren

Holland Robotics maakt zich sterk om de verschillende partijen in de robotica, agrifoodsector en wetenschap met elkaar te verbinden en om zo kennisuitwisseling en innovatie aan te jagen. Wij zijn dan ook actief in een tweetal projecten op het gebied van agrifood: COTEMACO en DIH AgROBOfood om op deze wijze de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen en samen ontwikkelingen te laten doen.

Uit deze projecten zien we dan ook al diverse projecten en samenwerkingen ontstaan die tot technologische oplossingen kunnen leiden. Maar hiervoor zijn, met name voor de Agrifoodsector, behoorlijke investeringen noodzakelijk. Een aspect dat waar de vanuit de overheid zeker meer aandacht verdient.


Meer lezen over Future of Food?

In onze campagne Future of Food gaan we verder in op de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector. Lees verder over het thema in een van deze artikelen.

Next article